Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Oppilaiden huoltajat voivat tutustua koulun henkilökuntaan ja koulutyöhön vanhempainilloissa, koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa sekä oppilasarviointiin liittyvissä keskustelutilaisuuksissa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta.

Vanhemmat ovat tervetulleita käymään koululla. He voivat osallistua koulun toimintaan esim. päivänavauksia, oppituokioita, työpajoja tai kerhoja pitämällä sekä marjaretkien, talkoiden, kilpailujen ja opintomatkojen myötä.

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme uusille ekaluokkalaisille ja heidän huoltajilleen tutustumispäivän toukokuussa. Koulu- ja luokkakohtaiset vanhempainillat järjestetään syyslukukauden alussa ja tarvittaessa myös kevätlukukaudella. Vanhempainiltojen ajankohdista ilmoitetaan erikseen Wilman kautta. 

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. luokalla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajiin myös soittamalla sekä halutessaan sopimalla ajan opettajan henkilökohtaista tapaamista varten.

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tehtävänä on hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta. Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. 

Koulumme yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä on mahdollisuuksien mukaan mukana myös vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustaja. 

 

Vanhempainyhdistys

Koulullamme toimiva vanhempainyhdistys tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. 

Kaikki vanhempaintoiminnasta kiinnostuneet vanhemmat ovat tervetulleita kokoukseen. Kokouksemme ovat avoimia, eli mukaan saa tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan myös vaikka ei ole halukas toimikunnan jäseneksi. Vanhempaintoimikunnan kokouksissa on mukana vuosittain vaihtuva opettajajäsen sekä aina mahdollisuuksien mukaan rehtori. 

 

VANHEMPAINTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

1. Vanhempaintoimikunta toimii koulun ja kodin yhteistyölenkkinä. Aktiivinen ja positiivinen yhteistyö parantaa ja pitää yllä koko kouluyhteisön ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

2. Opetus- ja lukuvuosisuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on asioita, joissa halutaan kuulla vanhempien mielipidettä.

3. Tuoda vanhemmille tutuksi koulun käytännöt toimia eri tilanteissa, säännöt ym. ja tarvittaessa keskustella niistä kokouksissa.

4. Koulun ja kotien yhteiset tempaukset kahvin, lättyjen, jalkapallon kera on koettu erittäin mukaviksi tapahtumiksi. Ne parantaa koko kylän yhteishenkeä, antaa vertaistukea ja tutustuttaa vanhempia toisiinsa. 

 

Vanhempaintoimikunnan jäsenten välityksellä voi asioita tuoda kokoukseen käsiteltäväksi, jos itse ei pääse osallistumaan.

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja

Huttukylä: Raisa Koivukangas 

Ylikylä: Kristiina Vähäkuopus

 

Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita!