Koulukuljetus

  • Oppilaan koulumatka korvataan, kun matka lähikouluun on yli 5 kilometriä tai jos koulumatka on Koululiitu-menetelmällä arvioituna vaarallinen. Huoltajan ei tarvitse tehdä koulukuljetushakemusta, vaan koulun rehtori tekee automaattisesti päätöksen koulukuljetusetuudesta. 
  • Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta kouluun. Kuljetusetuus myönnetään vain väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 
  • Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille. 
  • Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja palveluliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin. Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta.
  • Yli 5 kilometrin koulumatka muuhun kuin lähikouluun korvataan myös, kun oppilas opiskelee ensimmäisenä kielenä (A1-kieli) sellaista kieltä, joka järjestetään muussa kuin omassa lähikoulussa.
  • Koulumatka voidaan myös korvata esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen takia. Huoltajan tulee hakea harkinnanvaraista kuljetusetuutta lukuvuosittain erillisellä hakemuksella.  

 

Koulukuljetussivulta löydät taksi- ja linja-autoliiketeen aikataulut ja yhteystiedot