Kummi- ja tukiop­pilaat

Koulumme toteuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Koulurauhaohjelmaa. Koulurauhaohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen ja Folkhälsanin yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Koulurauhaohjelmaan kuuluu hyvin oleellisena osana kummioppilas- ja tukioppilastoiminta. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä yhdessä tekeminen – ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla. Koulurauhatyön tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista työtä ympäri lukuvuoden. Koulurauhaa edistetään: yhdessä tekemällä oppilaiden omalla toiminnalla, vanhempien aktiivisuudella ja koulun käytäntöjä kehittämällä.

Koulumme kaikilla ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla on kummi 5-6. luokilta. Kummit ovat tukena ja apuna päivittäisessä koulutyössä välitunneilla ja tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan myös oppitunneilla. Kummit järjestävät toimintaa kummioppilailleen erityisesti teemapäivien ja -viikkojen aikana ja toimivat päivittäin välituntiliikuttajina.