Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma (OPS) kertoo, miten opetus koululla järjestetään. Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistetaan noin 10 vuoden välein. Nyt voimassa olevat opetussuunnitelmat perustuvat vuoden 2016 uudistukseen.

Opetushallitus päättää valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista sekä opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Tämän pohjalta Oulun kaupunki on laatinut opetussuunnitelman oululaisiin peruskouluihin. Huttukylän koulun opetussuunnitelma pohjautuu Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan.

Tutustu Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan tästä.

Uudessa opetussuunnitelmassa oppilaalla on aktiivinen rooli. Hän asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja muiden kanssa, reflektoi ja pohtii toimintansa seurauksia muihin ihmisiin. Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä vanhempien, yhteiskunnallisten toimijoiden sekä paikallisten yritysten ja työelämän kanssa.

Oppiainekeskeisyydestä siirrytään enemmän laaja-alaiseen osaamiseen. Laaja-alaisen osaamisen alueita ovat

  • ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • monilukutaito
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • työelämätaidot ja yrittäjyys
  • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Lue tästä mitä Oulun kaupungin opetussuunnitelmassa tarkoitetaan laaja-alaisella osaamisella.