Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan myös välipala.

Yleisopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään vain 1. luokan oppilaille sekä 3-9 luokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa tai on muu erityinen syy hoidon tarpeelle.
 

Aamupäivätoiminta on vain erityisoppilaille  klo 7.00-10.00.
Iltapäiväryhmät toimivat klo 12.00-16.30 Jäälin koulun ip-tiloissa.

Iltapäivätoimintatoiminta on maksullista. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit. Iltapäivätoiminnan maksu sisältää lisäksi välipalan.

Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta erän suuruuteen. Koulujen lomaviikkojen aikana ei ole iltapäivätoimintaa vaan tuolloin järjestetään päiväleirejä ja muuta toimintaa, joista tiedotetaan erikseen.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, paikka tulee irtisanoa sähköpostilla osoitteeseen apip[at]ouka.fi ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua.

Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, irtisanomiskuukautta seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kk-maksusta, vaikka lapsi ei olisi läsnä yhtenäkään toimintapäivänä.

Ilmoittakaa lapsenne pois jäämisestä myös ryhmän ohjaajille.

Puh. 044-499 3182 Jäälin koulun kerhotilat
       044-499 3313 yleisopetuksen ip-toiminnan vastuuohjaaja Anu Kujala.

 

Avoin iltapäi­vä­toiminta on kaikille tarkoitettu

Nuorisotiloilla ympäri kaupunkia on myös avointa ja maksutonta iltapäivätoimintaa kaikille lapsille ja nuorille. Nuorisotiloissa työskentelee koulutettuja aikuisia ohjaajia. Tiloissa voi leikkiä, pelailla, lukea läksyjä ja osallistua ohjattuun toimintaan. Lapsi voi  halutessaan ottaa mukaansa omat eväät.