Kielet

A1-kieli on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. A1-kielen valinta tehdään eskarivuoden keväällä. Jäälin koulussa A1-kieleksi on mahdollisuus valita englanti, saksa tai ranska.

A2-kieli; Oppilas voi valita toisen, vapaaehtoisen A2-kielen alakoulun aikana. A2-kieli valitaan 3. luokalla ja kielen opiskelu alkaa 4. luokalla. A2-kielen valinta on vapaaehtoinen valintahetkeen saakka. Sen jälkeen edellytetään sitoutumista kielen opiskeluun, joka jatkuu 9. luokan loppuun asti. Jäälin koulussa A2-kieliksi on tarjolla saksa, ranska ja venäjä. Kieliryhmä muodostetaan, jos vähintään 12 oppilasta valitsee vapaaehtoisen A2-kielen. Muiden koulujen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja muodostaa yhteisiä A2-kieliryhmiä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Mikäli oppilas on valinnut A1-kieleksi jonkin muun kielen kuin englannin, on suositeltavaa valita A2-kieleksi englanti.

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, jonka opiskelu alkaa kaikilla 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

B2-kieli on valinnainen vieras kieli, jota tarjotaan valinnaiseksi aineeksi 8. ja 9. luokalle. Jäälin koululla on mahdollista valita B2-kieleksi saksa tai ranska. Muiden koulujen kanssa voidaan muodostaa B2-kieliryhmiä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.