Opiskelu

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa hyvinvoinnin edellytyksien siirtymistä sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Sosiaalisen kestävyyden edellytyksenä ovat muun muassa turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Pyrkimyksenä on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmia kouluissa voivat olla turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja kaikille esteetön ympäristö sekä koulun yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri.