Koulumme

Jäälin koulu

Jäälin koulussa opiskelee noin 700 oppilasta luokilla 1-9. Yleisopetusryhmien lisäksi koulullamme toimii kahdeksan alueellista pienryhmää, yläkoulun tupaluokka sekä joustavan perusopetuksen jopo-luokka. Samassa kiinteistössä sijaitsevat myös nuorisotilat ja kirjasto. Koulu ja nuorisotoimi toimivat yhteistyössä tukien lasten ja nuorten niin kutsutun ehjän koulupäivän toteutumista.

Koulumme toiminta-ajatus:

Jäälin koulussa opitaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Yhteistyössä kotien kanssa nuoria opetetaan ottamaan vastuuta omasta työskentelystään, elinympäristöstään ja kanssaihmisistään. Koulumme turvallisessa oppimisympäristössä autetaan nuorta löytämään omat vahvuutensa ja tuetaan terveen itsetunnon kehittämistä.

Jäälin monitoimitalo tarjoaa monipuolisen, kannustavan ja oppilaille turvallisen oppimisympäristön, jossa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset oppimisvalmiudet. Koulussa opitaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Yhteistyössä kotien ja monitoimitalon toimijoiden kanssa autetaan oppilasta löytämään vahvuutensa sekä tuetaan häntä terveen itsetunnon kehittymisessä.

Koulun vahvuudet ovat

  • aktiivinen, kehittämishaluinen ja ammattitaitoinen henkilökunta
  • tiivis yhteistyö Jäälin alueen toimijoiden kanssa
  • monipuolinen lähiympäristö ja luonto.

 

Jäälin koulun arvot

ROHKEUS    
Uskallan olla oma itseni.    
En hyväksy kiusaamista.    
Tervehdin. Kiitän. Osallistun.

REILUUS    
Noudatan koulun yhteisiä sääntöjä.    
Olen ystävällinen ja tasapuolinen kaveri kaikille.    
Kannustan. Kuuntelen. Autan.

VASTUULLISUUS    
Otan itse vastuun koulunkäynnistäni.    
Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti.    
Annan työrauhan.

Kiusaamiseen puuttumisen malli