Kodin ja koulun yhteistyö

Oppilasta ja luokkaa koskevissa asioissa opettaja ottaa yhteyttä suoraan koteihin. Erilaisista tapahtumista ilmoitetaan erillisillä tiedotteilla. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajien työpuhelimiin tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@eduouka.fi. Myös Wilmaa kannattaa hyödyntää yhteydenpidon välineenä.

Erityisesti yläluokkien osalta toivomme kotien ottavan aktiivisesti yhteyttä kouluun, aineenopettajalla saattaa olla opettavana yli 200 oppilasta, joten kotien merkitys yhteydenpidossa on tärkeä. Luokkaa ja oppilasta koskevissa asioissa luokanopettaja tai -valvoja on monesti paras asiantuntija, mutta eri oppiaineita koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan aineenopettajaan.

Toimiva ja tiivis yhteistyö kotien ja koulun välillä on kaikkien etu. Koulun henkilökunta on vaitiolovelvollinen yksittäistä oppilasta koskevissa asioissa.
 

Kodin ja koulun yhteistyön muodot:

  • luokkakohtaiset vanhempainillat
  • kehityskeskustelut käydään kaikilla luokilla, 1. ja 7. luokilla tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelumallia
  • arviointikeskustelut
  • Wilma-viestintäjärjestelmän aktiivinen käyttö (mm. tiedottaminen, tietoa oppilaan koulunkäynnistä, poissaolojen seuranta, koemerkinnät)
  • yhteistyö leirikoulu- ja luokkaretkitoiminnassa
  • vanhempaintoimikunnan toiminta