Oppimisen tuki

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014)

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja toteutus suunnitellaan yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Lapsen ja perheen kohtaaminen sekä positiivinen ja vahvuusperusteinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys ovat tärkeitä. (Tuen strategia)

Tavoitteet

 • Yleisen tuen keinot ovat koululla kaikkien opettajien käytössä säännöllisesti
 • Koulun oma tavoite: yleisen tuen keinot tehokkaasti käyttöön, opetussuunnitelman tavoitteisiin keskittyminen kaikissa oppiaineissa
 • Koulun rakenteet tuen toteuttamisessa: tuntistruktuuri on käytössä koulun luokan- ja aineenopettajilla

Toimenpiteet

 • erityisopettajien ja mentoriopettajan konsultaatiot 
 • kirjaamisiltapäivät
 • oppilaspalaverit
 • yhteissuunnittelu
 • pedagogiset viikkopalaverit
 • materiaalien jakaminen ja koulutuksista tiedottaminen

Miten oppimisen tuki -teeman toimenpiteiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden aikana? 

 • toteutuneen tuen arviointi pedagogissa asiakirjoissa 30.4. mennessä
 • toteutuneen tuen kirjaaminen kevätlukukauden loppuun mennessä

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki