Jäälin koulun järjestyssäännöt

YHTEISET PELISÄÄNNÖT LUOVAT TURVALLISEN TYÖILMAPIIRIN.

 

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4 Oleskelu ja liikkuminen

5 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

6 Turvallisuus

7 Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden elektronisten laitteiden käyttö

8 Päihteet ja vaaralliset esineet

9 Järjestyssääntöjen rikkominen

Toimintaohjeet eli miten järjestyssäännöt toteutuvat Jäälin koulun arjessa

Yleistä

Luokassa/oppimisympäristössä

Välitunnilla

Ruokailussa

Jälki-istunnot