Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36) 

Oppilaalla: 
- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
- on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvän käytöksen tunnusmerkit
- Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti koko koulupäivän ajan, koulumatkoilla ja ruokailussa. Käytän asiallista kieltä.
- Noudatan koko koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
- Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa. 
- Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
- En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.  
- Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa. 

Oleskelu ja liikkuminen 
- Noudatan liikennesääntöjä
- Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan
- En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä tai lupaa

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
 
- Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
 - Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamani sotkut tai vauriot.  

Turvallisuus
 
- En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä
 - Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta
 - Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitettu välineet niille osoitetuille paikoille

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden elektronisten laitteiden käyttö

- Mobiililaitteita ei käytetä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana ilman opettajan lupaa. Tunnin alussa oppilas laittaa mobiililaitteen kännykkäparkkiin tai pitää kännykän repussaan.
​​​​​- Alaluokilla mobiililaitteita ei käytetä ilman opettajan antamaa lupaa.
- Oppilas on itse vastuussa kouluun tuomistaan elektronisista laitteista. Koulu ei korvaa mahdollisia hajoamisia tai katoamisia.

Päihteet ja vaaralliset esineet

- Päihteet, tupakka ja nuuska ovat kiellettyjä
- Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita

Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36) 

- opettajan nuhtelu tai puhuttelu
- luokasta poistaminen
- kasvatuskeskustelu
- jälki-istunto enintään kaksi tuntia
- kirjallinen varoitus
- määräaikainen erottaminen 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.

 

TOIMINTAOHJEET ELI MITEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TOTEUTUVAT JÄÄLIN KOULUN ARJESSA                                                                                                                                   

Yleistä
Tervehdin koulukavereita, koulun henkilökuntaa tai vieraita tavatessani heidät ensi kertaa päivän aikana.
Käytän asiallista kieltä.
Suhtaudun myönteisesti koulun henkilökuntaan ja koulukavereihin sekä vierailijoihin.
Koputan luokan oveen ennen sisälle astumista, jos ovi on suljettu.
Takaan kaikille fyysisen koskemattomuuden.
Pukeudun kouluun asiallisesti ja sään vaatimalla tavalla. Ulkovaatteet säilytän kaapissa tai naulakossa. Päähineitä ei pidetä opetustiloissa eikä ruokalassa.
Tuon karkkeja ja virvoitusjuomia kouluun vain luvalla. Energiajuomia en tuo kouluun.
Asioin WC-tiloissa yksin. Oppitunnin aikana käyn WC:ssä vain opettajan luvalla.
Minulla on mukanani kirjat, kirjoitus- ja muut tarvittavat oppimisvälineet.


Luokassa/oppimisympäristössä
Istun omalle paikalleni rauhallisesti ja otan tunnilla tarvittavat välineet oma-aloitteisesti esille.
Kuuntelen ohjeet tarkasti.
Pyydän puheenvuoroa viittaamalla.
Palautan lainaamani tavarat paikoilleen.
Pidän työympäristön siistinä.
Huolehdin, että luokassa voi vastata turvallisesti myös väärin.
Pyrin edistämään luokan myönteistä ilmapiiriä.
Ulkokengät jätetään niille varattuun paikkaan siistiin järjestykseen.


Välitunnilla
Käytän oppilaille osoitettuja ovia.
Menen ulkovälitunnille ja palaan sieltä viivyttelemättä välitunnin loputtua.
En aja koulun piha-alueella polkupyörällä enkä moottoriajoneuvoilla.
Noudatan välituntiskeittaukseen/skoottaukseen liittyviä ohjeita.
En heittele lumipalloja, kiviä tai muita vaarallisia esineitä.
Mopo- ja pyöräparkki eivät ole välituntialuetta.
Pakkasraja on -20 °C (sisävälitunneista ilmoitetaan erikseen).
 

Ruokailussa
Ruokailen vain omalla ruokailuvuorollani.
En häiritse ruokarauhaa.
Tulen ruokailemaan ilman päällysvaatteita tai reppua.
Siirryn ruokailuun rauhallisesti ja jonotan etuilematta.
Noudatan hyviä ruokailutapoja ja annan kaikille ruokarauhan.
En käytä mobiililaitetta ruokapöydässä.
Maistan kaikkia ruokia. Otan ruokaa sen verran kuin syön.
Huolehdin omalta osaltani ruokalan siisteydestä myös palautuslinjalla.
Arvostan kouluruokaa ja muistan kiittää ruoasta.


JÄLKI-ISTUNNOT
Pääsääntöisesti koulussamme käytetään kasvatuskeskustelumallia (ns. portaat).
Jälki-istunnon voi antaa esimerkiksi seuraavista asioista:

- oppitunnin toistuva häirintä
- luvaton mobiililaitteen käyttö
- kokeessa lunttaaminen
- lintsaaminen sisällä ulkovälitunnin aikana
- toistuvasta WC-säännön rikkomisesta
- välituntipyöräily tai mopoilu
- lumipallojen heittely
- luvattomista poissaoloista voi antaa jälki-istuntoa ja/tai lisätöitä.

YHTEISET PELISÄÄNNÖT LUOVAT TURVALLISEN TYÖILMAPIIRIN.