Kastellin urheilulukio

Kastelli on toiminut erityislukiona vuodesta 1986 lähtien. Urheilulukiolaiseksi valittu voi yhdistää joustavasti opiskelun ja urheilun. Koulu on tietoisesti keskittynyt huipputason urheilulupausten valmennukseen ja kouluttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista urheilulukioiden kehitystehtävää olemme työstäneet vuodesta 2017 lähtien.

Kastellin keskeiset valmennuslajit ovat jalkapallo, jääkiekko, lentopallo ja salibandy. Näiden lajien lisäksi myös muiden lajien urheilijat voivat hakeutua Kastellin urheilulukioon. Heille tarjotaan valmennusta muut lajit -ryhmässä tai yhteistyövalmentajien ryhmissä.

Opiskelua ja valmennusta

Liikunnan osuus urheilulukiolaisten opinnoissa on laaja. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 24 opintopistettä kaikille yhteistä urheiluvalmennusta. Niiden lisäksi voi hankkia 16 opintopistettä muista valmennusopinnoista. Valmennusopintojaksot tehdään koulun valmentajien johdolla koulun osoittamana aikana tietyissä harjoitustiloissa. Urheilulukion valmennus tapahtuu aamuisin, minkä jälkeen urheilulukiolainen osallistuu normaaliin kouluopetukseen lukujärjestyksen mukaisesti. Päättöviikkojen urheiluvalmennuksesta sovitaan erikseen oman valmentajan kanssa.

Kohti ylioppilastutkintoa

Kastellin urheilulukiolainen, joka suorittaa vähintään 24 opintopistettä opetussuunnitelmassa määriteltyjä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, on oikeutettu vähentämään pakollisten opintojen määrästä 16 opintopistettä. Hänen tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen opinnoista. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on opiskellut vähintään kirjoitusaineen pakolliset opinnot ja mielellään myös valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot, sillä ylioppilaskoe pohjautuu näihin kaikkiin. Erityisen koulutustehtävän mukaisten opintojen tulee olla muita kuin opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja.

Leireillä ja kisoissa

Urheilijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa otetaan huomioon lukuvuoden aikainen valmennus, leirit, kilpailumatkat, maajoukkue-edustukset ja muut edustustehtävät. Erittäin tärkeää on pitää henkilökohtainen opintosuunnitelma ajan tasalla, kun opinnoissa, valmennuksessa sekä leiri- ja kilpailutoiminnassa tapahtuu muutoksia.

Käytänteitä kehitetään

Urheilulukio kehittää käytänteitään paitsi valtakunnallisesti myös kansainvälisesti. Se on ollut ykkösnyrkkinä luomassa ja kehittämässä yhtenäistä Ouluseutu Urheiluakatemiaa (OSUA), joka kokoaa eri oppilaitoksissa opiskelevat nuoret lupaukset ammattimaisen valmennuksen piiriin.

Ouluseutu Urheiluakatemia on kehittänyt toimintaansa erityisessä Huippu-urheilija ammattiin –hankkeessa (HUA). Sen tarkoituksena oli luoda Oulun oppilaitoksissa opiskeleville huippu-urheilijoille yksilöllisiä, joustavia tapoja suunnitella ja suorittaa opintojaan ja päästä kiinni työelämään.

Kastellin lukio on mukana eurooppalaisessa The European Athlete as Student -projektissa, joka toteutetaan Euroopan komission tuella. EAS-hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoa urheilun ja opiskelun yhdistävien toimijoiden välille ja kehittää toimintamalleja, joilla opiskelu ja urheilu voidaan sovittaa jouhevasti yhteen eri maissa Euroopassa.