Opiskelussa monta reittiä

Luokattomassa lukiossa voi suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon 2 - 4 vuodessa. Suurin osa opiskelijoista opiskelee kolme vuotta. Opinto-ohjelmaa voi keventää esimerkiksi erityisharrastusten tai opintomenestyksen vuoksi.

Lukiossa tarvitaan määrätietoista ja jämäkkää otetta. Asioissa edetään joka päivä. Pysyäkseen tahdissa mukana opiskelijan on osallistuttava koulutyöhön omalla vankalla työpanoksellaan.

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 150 opintopisteestä - enimmäismäärää ei ole asetettu. Pakollisten opintojen osuus on 94-102 opintopistettä ja syventävien 20. Opiskelija voi valita lisäksi koulukohtaista tarjontaa.

Kun opiskelijalla on kasassa opinto-ohjelmansa mukaisesti hyväksytysti 150 opintopistettä, hän on saavuttanut tavoitteensa ja voi saada ylioppilastodistuksen.

Opintopisteiden laskuopas