Liikunnan ja urheilun kehittämistehtävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Kastellin lukiolle valtakunnallisen kehittämistehtävän, jonka tarkoituksena on tukea lukiokoulutuksen uudistamista. Kastellin lukio ja Mäkelänrinteen lukion (Helsinki) johtavat liikunnan ja urheilun kehittämistehtävää. Kehittämistehtävät ovat alkaneet vuonna 2018 ja jatkuvat kesään 2025 asti.

Kehittämistehtävässä kehitetään ja levitetään erityisen koulutustehtävän painotuksen (liikunta ja urheilu) mukaisia pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä toimintamalleja, hyviä käytänteitä, vahvistetaan lukioiden henkilöstön osaamista sekä alan toimijoiden yhteistyötä.

Kehittämistehtävässä  on yhtenäistetty urheilulukioiden toimintaa sekä opetussuunnitelmauudistuksen että opintojaksojen kehitystyön. Kehittämistehtävässä on lisätty urheilulukioiden henkilöstön osaamista sekä kehitetty joustavia opetusmenetelmiä ja käytänteitä tukemaan urheilulukiolaisten kaksoisuran toteutumista.

Kastellissa osalta kehittämistehtävässä pureudutaan parhaillaan psyykkisen valmennuksen kehitystyöhön, lukion liikunnanopetuksen haasteisiin ja koko lukion liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseen sekä eUrLun (joustavat verkko-opinnot urheilijoille) toiminnan vakiinnuttamiseen.

Lisätietoja:

Ismo Miettinen, projektipäällikkö  
Liikunnan ja urheilun kehittämistehtävä  
Kastellin lukio  
ismo.miettinen@ouka.fi  
puh. 040 198 4464

Liikunnan kehitystehtävän logo