Lukio-opintoja verkossa urheilulukiolaisille

eURLU: Lukio-opintoja verkossa urheilulukiolaisille

• Joustavaa ja ohjattua verkko-opiskelua.

• Lähes täysin ajasta ja paikasta riippumatonta.

• Aikataulut sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa.

• Opiskellaan opettajan johdolla, sovitun aikataulun mukaisesti.

• Opettaja tukee ja seuraa opiskelun etenemistä, antaa palautetta.

• Lisäjoustoja opintojen suorittamiseen: opiskelun hajauttaminen kahden periodin ajalle, tauko opiskelusta sovitussa välissä.

• Räätälöity opintotarjotin; toiveet huomioidaan.

• Yksittäisenkin opiskelijan tarpeisiin pyritään vastaamaan, lyhyelläkin varoajalla.

• Etäkoe mahdollinen.

• Tavoitteena tukea urheilulukiolaisten kaksoisuran toteutumista.

• Toimitaan yhteistyössä kotilukioiden opinto-ohjaajien kanssa.