Opintotarjotin

Ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat kolmen ensimmäisen periodin opintojaksot heille valmiiksi laaditun lukujärjestyksen mukaan. Sen jälkeen periodien valinnat tehdään itsenäisesti opintotarjottimesta Wilmassa. Kolmen lukiovuoden tahdissa kerrytetään 10 - 20 opintopistettä jokaisessa periodissa. Näin ensimmäisen vuoden jälkeen koossa pitäisi olla 62 - 66 opintopistettä, toisen vuoden jälkeen 124 - 126 ja kolmannen opiskeluvuoden jälkeen vähintään 150.

Opintopisteiden laskuopas auttaa hahmottamaan, miten opiskelutahti muuttuu, jos lukioaika kestää 3,5 tai 4 lukuvuotta.

Kertymää on hyvä seurata jokaisen periodiarvostelun jälkeen yhdessä huoltajien kanssa. Jos etenemisessä tulee pulmia, kannattaa pyytää nopeasti apua opinto-ohjaajalta.