Tukea opiskeluun

Opiskelijaa kannustetaan vastuunkantoon ja itsenäisyyteen niin, että hän osaa suunnitella itse opintojaan ja seurata edistymistään. Hän saa apua päätöksentekoon ja realististen valintojen löytymiseen opinto-ohjaajalta. Näin rakennamme kullekin omia tavoitteita vastaavan opinto-ohjelman.

Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta ja hyvinvoinnista. Koulu järjestää vanhempainiltoja ja tarvittaessa muitakin tilaisuuksia, joissa käsitellään huoltajien kanssa opintoihin, hyvinvointiin ja koulun toimintaan liittyviä asioita

Opiskelijan tukiverkko

Opinto-ohjaus

Ryhmänohjaus

Pedagoginen tuki

Terveydenhuolto

Lukiopsykologi ja -kuraattori

Opiskeluhuolto