Kokeilevasti ja innostavasti

Kastellin opintotarjotin on rakennettu silmällä pitäen yleissivistystä sekä niitä taitoja ja tietoja, joita muuttuva maailma vaatii. Rohkeasti avoimuuteen pyrkivä lukio perustuu vastavuoroisuuteen ja yhdessä pärjäämiseen. Kastellissa tähdätään kokeilevaan ja joustavaan opiskeluun. Ongelmat ja ilmiöt, joita oppitunneilla tutkitaan, ovat kiinni arjessa.

Opiskelijoita auttavat valinnoissa ja oman suunnan etsimisessä aineenopettajien lisäksi opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja tutor-opiskelijat. Kurssitarjotin suunnitellaan tarkasti, opinto-ohjaus tavoittaa tehokkaasti ja ryhmäkoot pidetään hallinnassa.

Opiskelija voi painottaa ohjelmassaan esimerkiksi  luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua ja suorittaa 25 opintopisteen perusopinnot tietojenkäsittelyssä Oulun yliopistossa. Lisäksi voi tehdä lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja kirjallisuudessa. Kielten opiskelu ulottuu ruotsin ja englannin lisäksi saksaan, ranskaan, espanjaa sekä venäjään.

Kastellin urheilulukio

Kastellissa on toiminut vuodesta 1986 lähtien erityislukio, jossa voi yhdistää joustavasti opiskelun ja urheilun.