Ajoneuvojen siirrot

Oulun kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä yleisillä alueilla ja tilauksesta myös yksityisillä alueilla. 

Kaupungin yleiset alueet

Kun huomaat kaupungin yleisellä alueella hylätyn ajoneuvon, merkitse muistiin ajoneuvon tarkka sijainti, merkki, väri ja rekisteritunnus ja ilmoita asiasta Oulun kaupungin palautepalvelun kautta. Ilmoituksen perusteella tilanne tarkistetaan ja tarvittaessa ajoneuvosta annetaan siirtokehotus.

Yksityiset alueet

Yksityisten alueiden osalta kiinteistöt voivat tehdä kaupungille kirjallisen tilauksen hylätyn ajoneuvon siirtämisestä varastoon. Ennen siirtotilauksen tekemistä tulee laittaa ajoneuvoon näkyvälle paikalle, yleensä tuulilasiin, vapaamuotoinen siirtokehotus viikon ajaksi. Jos ajoneuvossa on rekisterikilvet, kiinteistön edustajan tulee olla yhteydessä liikenneasioiden rekisteriin merkittyyn ajoneuvon viimeiseen omistajaan tai haltijaan.

Siirtotilauksen voi tehdä kiinteistön omistaja, haltija, isännöitsijä tai muu edustaja (valtakirjalla). Siirto laskutetaan tilaajalta palveluhinnaston mukaisesti, jos siirtokustannuksia ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Ilmoita siirtotilauksessa seuraavat tiedot:

  • siirtokehotuksen antamispäivämäärä (siirtokehotus tuulilasissa kannattaa kuvata)
  • ajoneuvon tarkka sijainti/osoite
  • rekisteritunnus (jos kilvellinen), merkki, malli ja väri (kuva)
  • siirron syy
  • laskutusosoite
  • siirron tilaajan yhteystiedot selkeästi.

Tilauksen tulee olla selkeästi muodossa "Tilataan...".

Siirtotilaukset toimitetaan osoitteeseen ajoneuvojensiirrot(at)ouka.fi.

Ajoneuvon lunastaminen varastolta

Kaupungin siirtämät ajoneuvot varastoidaan osoitteeseen Siika-ahontie 8, Kello. Varastoon siirretty ajoneuvo on noudettavissa siirto- ja säilytyskustannusten maksua vastaan. Maksun voi suorittaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta pyydettävällä korvauspäätöksellä. Kustannukset määräytyvät palveluhinnaston mukaisesti. Ajoneuvoa noudettaessa tulee esittää todistus ajoneuvon omistusoikeudesta. Jos ajoneuvo on rekisteröity toisen henkilön tai yrityksen nimiin, hakijan on esitettävä valtakirja.

Omistusoikeuden siirtyminen

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda ajoneuvoaan varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Kirjallinen siirtopäätös toimitetaan liikenneasioiden rekisteriin merkitylle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle postitse. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, tieto siirrosta annetaan kuuluttamalla.

Korvausvelvollisuus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtämisestä ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset. Korvaus määräytyy palveluhinnaston mukaisesti, ja korvauksen määrä vahvistetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetettävällä korvauspäätöksellä. Säilytyskustannukset peritään varastosiirtopäivästä lukien. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien pysäköintivirhemaksujen takia niin kunta ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen kuin maksamattomat pysäköintivirhemaksut on maksettu.

Romuajoneuvot

Jos romuajoneuvon omistaja tai haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kaupunki on velvollinen huolehtimaan myös romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan. Romuajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen kaupungin ottaessa sen haltuunsa.

Siirtokehotustaulun käyttäminen

Siirtokehotustaulun käyttäminen katualueella tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman vuoksi. Lataa ohje.


Ajoneuvojen kuulutukset

Ajoneuvot ovat omistajan lunastettavissa 30 päivän ajan kuulutuspäivästä lukien, minkä jälkeen niiden omistusoikeus siirtyy kaupungille. Kuulutukset ovat nähtävillä Oulun kaupungin virallisella ilmoitustaululla Oulu10-palvelupisteessä (Torikatu 10) ja kaupungin verkkosivuilla kuulutuksissa.

Ajoneuvojen siirtämisestä säädetään laissa ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019).