Vahingonkorvaukset

Ilmoita vahinkopaikasta mahdollisimman pian alueen kunnossapidosta vastaavalle, jos siitä on vaaraa tai haittaa muillekin. 
Urakoitsijoiden yhteystiedot.

Vahingonkorvausta on mahdollista hakea Oulun kaupungilta silloin kun vahinko sattuu esimerkiksi Oulun kaupungin yleisillä alueilla.

Vahingonkorvausvaatimus tulee tehdä ensisijaisesti käyttämällä alla olevaa lomaketta.

          Vahingonkorvausvaatimus (pdf)

Kartta mukaan vaatimukseen

Vaatimuksessa pitää olla aina mukana kartta tai piirros vahinkopaikan tarkasta sijainnista. Tapahtuma-ajan mahdollisimman tarkka määrittäminen auttaa asian käsittelyä.

Tarkan sijaintipaikan saat  https://kartta.ouka.fi/ -osoitteesta

  • Mene kartalla vahinkopaikan kohdalle, paina vahinkopaikan kohdalla hiiren toista nappia ja ”lisää kohde”, jolloin kartalle ilmestyy sininen merkki.
  • tulosta kartta pdf -muodossa painamalla oikeasta yläkulmasta hammasrattaan kuvaa ja valitsemalla ”tulosta” tai ottamalla kartasta kuvakaappaus.

Esine- ja ajoneuvovahingot

Esine- ja ajoneuvovahingoissa tositteet on toimitettava hakemuksen liitteenä. Korvauksen maksaminen edellyttää tositteen maksetuista kuluista. Korjauskustannusarvio tai lasku ei riitä tositteeksi maksusta. Tositteiden toimittaminen ei tarkoita automaattisesti kustannusten korvaamista.

henkilövahingot

Henkilövahingoissa vaatimukseen liitetään vain kartta. Henkilövahinkoja käsittelee vakuutusyhtiö, joka pyytää erikseen vahinkotapahtuman tositteet.

Mihin vahingon­kor­vaus­vaatimus lähetetään?

Vahingonkorvausvaatimus mahdollisine liitteineen voidaan toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Kansankatu 55 A, (avoinna ma-pe klo 8.30-15.30)

Mikäli vahingonkärsineen sijaan asiaa hoitaa joku toinen henkilö (asiamies), tulee vaatimuksen mukana toimittaa valtakirja.

Päätös tehdään kirjal­lisena

Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti vaatimuksessa esille tuotujen seikkojen ja kunnossapitourakoitsijalta pyydetyn selvityksen perusteella. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyajan kesto vaihtelee tapauskohtaisesti.

Lisätiedot ja tiedustelut: vastuuvahingot@ouka.fi