Auraus ja liukkauden torjunta

Keltainen tiekarhu höylää lumipolannetta

Kaupunki huolehtii asemakaava-alueella yleiseen käyttöön luovutettujen ja kunnossapitoon otettujen katujen ja kävely- ja pyöräteiden aurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Ajoradat ja kävely- ja pyörätiet on liikenteellisen merkityksen perusteella jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan.

Katujen kunnossapitoluokituksen voit tarkistaa Oulun Karttapalvelusta.

Työt tehdään kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä. 

Yllättävät sääolosuhteet ja -muutokset voivat viivästyttää katujen kunnossapitoa.

Katujen kunnossapitoluokat

Ajoradat, kunnos­sa­pi­to­luokka I

Ajoradat, kunnos­sa­pi­to­luokka II

Ajoradat, kunnos­sa­pi­to­luokka III

Pääpyö­rätiet, kunnos­sa­pi­to­luokka Super

Kävely- ja pyörätiet, kunnos­sa­pi­to­luokka I

Kävely- ja pyörätiet, kunnos­sa­pi­to­luokka II

Anna palautetta sähköisen palautepalvelun kautta. Palaute menee urakoitsijalle ja hoitourakan valvojalle. 

Kiireellisissä tapauksissa, joissa omaisuus tai liikenneturvallisuus on vaarantunut, ota suoraan yhteyttä urakoitsijaan.