Arviointi

 

(Viime keväänä tehdyn huoltajakyselyn tulosten mukaan isoin kehittämiskohde on siinä, miten arvioinnin perusteista kerrotaan huoltajille. Tuhat vastaajaa kokee, ettei ole saanut tietoa siitä, miten arvioinnin eri osa-alueita: oppiminen, osaaminen ja työskentely painotetaan kokonaisarvioinnissa.)