Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunta valitsee jokaisesta 2.-9. luokkalaisista oppilaista varsinaisen- ja varajäsenen edustamaan luokkaansa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan hallitus organisoi koko oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaskunnan toiminnassa on keskeistä harjaantua hoitamaan yhteisiä asioita ja lisäämään yhteisöllisyyttä sekä vahvistamaan oppilaiden osallisuutta. Oppilaskunta osallistuu koulussamme järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin, ylläpitää kioskitoimintaa sekä tekee yhteistyötä alueellisen osallisuusryhmän ja kaupungin edustajan kanssa (esim. Nuorten foorum).

Oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettaja lukuvuonna 2023-2024: 

Pirkko Ranta (050-344 7295)