Valinnaisaineet

Tällä sivulla kerrotaan koulun valinnaisaineista ja hakuajoista.

 

Alakoululla valinnaisaineita opiskellaan 5.-6.luokilla 2 vuosiviikkotuntia. 

Poikkeuksena on liikunnanerikoisluokat, joissa viidennellä luokalla toinen valinnaisainetunti menee liikunnan opetukseen ja kuudennella luokalla molemmat. 

 

Yläkoulun valinnaisaineet

Tuntijaot yläkoulussa menee seuraavasti:

Taito- ja taideainevalinnainen 4 vvt (8.- ja 9.-luokalla 2 tuntia viikossa)

Syventävä valinnainen 4vvt (8.- ja 9.-luokalla 2 tuntia viikossa)

Soveltava valinnainen 2vvt (8.-luokalla 2 tuntia viikossa)