Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla yhteydessä koulusihteeriin. 

Kehitys- ja arviointikeskustelut

Kaukovainionkoulun periaatteena on, että huoltaja osallistuu vähintään yhteen keskusteluun lukuvuoden aikana koulussa yhdessä oppilaan kanssa.

1.-4.-luokat

 • 1.-4.-luokilla ei anneta väliarviointitodistusta
 • 1.-4.-luokilla käydään kehityskeskustelu (elo-syyskuu) ja väliarviointikeskustelu (joulu-tammikuu)
 • Ryhmällä uusi opettaja: Huoltaja osallistuu sekä kehityskeskusteluun että väliarviointikeskusteluun 
 • Muut ryhmät: Kehityskeskustelu käydään pääsääntöisesti oppilaan kanssa, väliarviointikeskusteluun osallistuvat kaikki huoltajat

5.-6.luokat

 • 5.-6.-luokilla annetaan väliarviointitodistus syyslukukauden päättyessä
 • Väliarviointitodistus on numeerinen
 • 5.-luokalla äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan arviointia täydennetään sanallisella liitteellä.
 • 5.-6.luokilla kehityskeskustelu käydään pääsääntöisesti oppilaan kanssa
 • 5.-6.-luokilla kaikki huoltajat osallistuvat väliarvioinnin jälkeen järjestettävään väliarviointikeskusteluun (tammikuu)
 • Ryhmällä uusi opettaja: Huoltaja osallistuu sekä kehityskeskusteluun että väliarviointikeskusteluun ¨

7. ja 9.-luokat

 • Kehityskeskustelu järjestetään 7.luokalla ja 9.luokalla kaikkien huoltajien kanssa (elo-syyskuu),
 • Oppilaalle annetaan väliarviointitodistus syyslukukauden päättyessä

8.-luokat

 • 8.luokalla kehityskeskustelu käydään pääsääntöisesti oppilaan kanssa
 • 8. luokalla kaikki huoltajat osallistuvat väliarvioinnin jälkeen järjestettävään väliarviointikeskusteluun (tammikuu)
 • Jos luokanvalvoja vaihtuu 8.luokalla, huoltaja kutsutaan myös kehityskeskusteluun.

Muuta

 • Oppilas on aina mukana väliarviointikeskusteluissa
 • Opettaja, jolla ei ole luokanopetus-/valvontavastuuta, osallistuu kehitys-tai väliarviointikeskusteluihin hajautetusti noin luokallisen oppilasmäärän verran.