Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla yhteydessä koulusihteeriin. 

Kehitys- ja arviointikeskustelut: 

Kaukovainionkoulun periaatteena on, että huoltaja osallistuu vähintään yhteen keskusteluun lukuvuoden aikana koulussa yhdessä oppilaan kanssa.

 

1.-4.-luokat

-1.-4.-luokilla ei anneta väliarviointitodistusta

-1.-4.-luokilla käydään kehityskeskustelu (elo-syyskuu) ja väliarviointikeskustelu (joulu-tammikuu)

-Ryhmällä uusi opettaja: Huoltaja osallistuu sekä kehityskeskusteluun että väliarviointikeskusteluun 

-Muut ryhmät: Kehityskeskustelu käydään pääsääntöisesti oppilaan kanssa, väliarviointikeskusteluun osallistuvat kaikki huoltajat

 

5.-6.luokat

-5.-6.-luokilla annetaan väliarviointitodistus syyslukukauden päättyessä

-Väliarviointitodistus on numeerinen

-5.-luokalla äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan arviointia täydennetään sanallisella liitteellä.

-5.-6.luokilla kehityskeskustelu käydään pääsääntöisesti oppilaan kanssa

-5.-6.-luokilla kaikki huoltajat osallistuvat väliarvioinnin jälkeen järjestettävään väliarviointikeskusteluun (tammikuu)

-Ryhmällä uusi opettaja: Huoltaja osallistuu sekä kehityskeskusteluun että väliarviointikeskusteluun ¨

 

7. ja 9.-luokat

-Kehityskeskustelu järjestetään 7.luokalla ja 9.luokalla kaikkien huoltajien kanssa (elo-syyskuu),

-Oppilaalle annetaan väliarviointitodistus syyslukukauden päättyessä

 

8.-luokat

-8.luokalla kehityskeskustelu käydään pääsääntöisesti oppilaan kanssa

-8. luokalla kaikki huoltajat osallistuvat väliarvioinnin jälkeen järjestettävään väliarviointikeskusteluun (tammikuu)

-Jos luokanvalvoja vaihtuu 8.luokalla, huoltaja kutsutaan myös kehityskeskusteluun.

 

Muuta

-Oppilas on aina mukana väliarviointikeskusteluissa

-Opettaja, jolla ei ole luokanopetus-/valvontavastuuta, osallistuu kehitys-tai väliarviointikeskusteluihin hajautetusti noin luokallisen oppilasmäärän verran.