Kielet

Oulun kaupungin kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus aloittaa toisen vieraan kielen (A2) opiskelu neljänneltä luokalta. Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, joka avaa mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä eri maissa. Vieraiden kielten opiskelu auttaa ymmärtämään muita ihmisiä ja kulttuureja, mikä on äärimmäisen tärkeää nykypäivän maailmassa. A2-kielivalintaa tehdessä lapsen oma innostus ja halu oppia uutta kieltä on oleellista, koska kyseessä on vapaaehtoinen kieli. 

A2-kielen valinta

 • A2-kieli on toinen vieras kieli.
 • A2-kieli on vapaaehtoinen kieli.​ 
 • Oulun kaupungissa tarjotaan A2-kielinä englantia, espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää.​
 • A2-kieli valitaan oman koulun tarjoamista kielistä.​ 
 • Lapsenne koulu tarjoaa A2-kielinä saksaa, ranskaa ja espanjaa.
 • Kieliryhmän perustamisraja on 12 oppilasta.​ 
 • Kieliryhmä voi muodostua myös naapurikoululle, koska koulut tekevät yhteistyötä kielenopetuksessa.
 • Lapsenne koulu muodostaa kieliryhmiä seuraavien koulujen kanssa: Kastellin koulu ja Teuvo Pakkalan koulu.
 • Kieliryhmän opetus järjestetään siinä koulussa, jossa valitsijoita on eniten. 

Tämä voi siis tarkoittaa siirtymistä kielen tunneille toiselle koululle. 

 • A2-kielen opiskelijoiden osalta noudatetaan Oulun kaupungin yleisiä koulukuljetusperiaatteita.
 • A2-kielen valinta tehdään viikoilla 8–9 eli 19.2.-3.3.2024.
 • Valinta tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla yhdessä oppilaan kanssa.
 • Perusopetus- ja nuorisojohtaja tekee päätöksen toteutuvista A2-kieliryhmistä.

A2-kielen opiskelu

 • Valinnan jälkeen A2-kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun saakka.
 • Vuosiluokalla 4 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.​
  • A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 2 h/vko.
 • Vuosiluokilla 5–6 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.
  • A2-kielen tunnit eivät sisälly muihin valinnaisaineisiin.
  • A2-kielen opiskelija valitsee muita valinnaisia aineita 5. ja 6. luokalla 2 tuntia.
  • A2-kielen lukijoilla on siis kaksi tuntia enemmän opetusta kuin muilla oppilailla.
 • Vuosiluokalla 7 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.
  • A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 2 h/vko.
 • Vuosiluokalla 8–9 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.​ 
  • A2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisiin aineisiin (vuonna 2019 koulunsa aloittaneet ja nuoremmat).
  • A2-kielen opiskelija voi valita muita valinnaisia aineita 8. luokalla 4 tuntia ja 9. luokalla 2 tuntia.
 • Opiskelun lopettaminen voi tapahtua vain oppilashuollollisin perustein.
 • Huoltaja voi halutessaan pyytää numeroarvosanan sijaan hyväksytty -merkinnän A2-kielestä 9. luokan päättyessä.

Lisätietoja valinta-asioista voi kysyä rehtori Timo Kettuselta (044 703 9230) ja kielen opiskeluun liittyvistä asioista kieltenopettajiltamme Jaana Chanilta (050 433 0989) ja Outi Anttilalta (046 920 9476).