Iltapäivätoiminta

Iltapäi­vä­toiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1.-ja 2.-luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Ryhmä toimii klo 12.30-16.30 Hiirihaukkatalon Majakassa. 

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle koulupäivän jälkeen monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin, askarteluun, liikuntaan, ulkoiluun ja retkiin. Myös Hiirihaukkatalon monipuoliset tilat, kuten elokuvateatteri, ovat käytössämme.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön, lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen. Toiminnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.