Poissaoloihin puuttuminen

Läsnäolon tukeminen koulussa – poissaoloihin puuttumisen malli

Kaukovainion koulussa noudatetaan Oulun kaupungin kouluille kehitettyä läsnäolon tukemisen mallia. Malli sisältää toimintaohjeita oppilaiden läsnäolon ja kiinnittymisen tukemiseen sekä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen. Mallin nimi on Hyvä olla koulussa! - Läsnäolon tukeminen Oulussa. Toimintaohjeesta löytyy omat osionsa niin koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstölle kuin huoltajille, lapsille ja nuorille.