Oppilaskunta

Oppilaskuntaan valitaan luokilta 2-9 aina kaksi oppilasta. Luokat itse keskuudestaan valitsevat oppilaat oppilaskuntaan. 

Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja pyrkii kasvattamaan oppilaiden viihtyvyyttä koulussa. 


Oppilaskunnan ohjaava opettaja lukuvuonna 2023-2024: Pirkko Ranta