Melu

Melu on ei-toivottua ja häiritsevää ääntä, jonka kokeminen on hyvin yksilöllistä. Melu on haitallista hyvinvoinnille ja terveydelle, koska se voi vähentää viihtyisyyttä sekä olla kuulolle haitallista. 

Kaupungissa on monenlaista melua

Erilaiset äänet kuuluvat kaupunkiympäristöön ja tilapäiset meluhaitat ovat usein tavallisia. Joskus liiallinen ympäristömelu voi olla ongelma ja tällöin se saattaa heikentää elinympäristön laatua. Kaavoituksella pyritään osaltaan vaikuttamaan ympäristömeluun tekemällä meluselvityksiä ennen asutuksen ja muiden toimintojen rakentamista alueelle. Melua aiheuttavat toiminnot pyritään sijoittamaan siten, että niistä aiheutuva meluhaitta on mahdollisimman vähäinen.

Tilapäistä melua aiheuttavat muun muassa rakentaminen, erilaiset harrastetoiminnat, ulkoilmakonsertit ja ilotulitukset. Joissain tapauksissa tilapäisen melun aiheuttajan on tehtävä ilmoitus erityisen häiritsevästä melusta.

Kuinka toimin tilanteessa, jossa melu häiritsee? 

Kaupungissa on paljon erilaisia melunlähteitä ja osa äänistä kuuluu normaaliin kaupunkielämään. Joskus kuitenkin melu voi olla häiritsevää ja silloin kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä melun aiheuttajaan. 

Jos naapurista kantautuu häiritsevää melua, ole yhteydessä naapuriin ja keskustele asiasta naapurin kanssa. Taloyhtiöissä voit tarvittaessa olla myös yhteydessä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään. 

Jos rakennustyömaa meluaa, ota ensin yhteyttä työmaan työjohtajaan ja tarvittaessa ympäristönsuojeluyksikköön palautepalvelun kautta.

Joskus töitä joudutaan tekemään öisin. Esimerkiksi lumen auraus sekä monet teiden kunnossapitotyöt ajoittuvat yöaikaan. Yötyöt ovat usein lyhytaikaisia ja niitä tehdään vain perustellusta syystä. Naapurustoa pyritään tiedottamaan yöaikaan aiheutuvasta tilapäisestä melusta mahdollisuuksien mukaan.

Tieliikenteestä saattaa aiheutua melua niin kotipihoille kuin sisätiloihin. Useiden vilkkaiden maanteiden, kuten valtatie 4:n, meluntorjunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Näihin liittyvästä liikennemelusta voit olla yhteydessä ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun. Oulun kaupungin katujen ja teiden osalta voit antaa palautetta Oulun kaupungin palautepalvelussa.

Ympäristöluvallisen toiminnan meluhaitasta tulleeseen palautteeseen vastaaminen kuuluu valvovalle viranomaiselle, joka voi olla kunnan ympäristöviranomainen tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.