Iltapäivätoiminta

Yleisopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään vain 1. luokan oppilaille sekä 3.–10. luokan oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa tai on muu erityinen syy hoidon tarpeelle.

Aamupäivätoiminta on vain erityisoppilaille  klo 7.00-10.00.
Iltapäiväryhmät toimivat klo 11.55-16.30 Jäälin koulun tiloissa.

Oulussa kaupungin nuorisopalvelut koordinoi koululaisten iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestäjinä ovat nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt ja evankelis-luterilainen seurakunta.

 

Hei kotiväki!                                                   kesäkuu 2018

 

Olette tervetulleita tutustumaan yhdessä lapsenne kanssa  iltapäivätoiminnan  tiloihin Jäälin kouluun  tiistaina 7.8.2018 klo 10-12.

 

Iltapäivätoiminnan avulla helpotetaan perheen arkea ja työelämän yhteensovittamista. Yleisenä tavoitteena on toimia kodin ja koulun kanssa yhteistyössä lapsen parhaaksi. Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä ryhmässä että yksilönä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulun jälkeen.

                

Iltapäivätoiminnassa harjoitellaan käytännön taitoja ja hyviä tapoja. Toiminta on kiireetöntä ja monipuolista. Lapsella on mahdollisuus ulkoilla, leikkiä, askarrella ja levätä. Toimintamme  on lapsen vapaa-aikaa, joten se ei saa olla koulumaista. Iltapäivän aikana tarjotaan myös mahdollisuus koulutehtävien tekemiseen.

(Voitte keskustella tästä vaihtoehdosta kotona yhdessä, lukuläksyt kuitenkin tehdään kotona – näin voitte itse seurata lapsenne lukemaan oppimista).

                                                                  

Jäälin koulun iltapäivätoiminta aloittaa toimintansa samana päivänä kuin lapsenne koulukin,  9.8.2018.

 

Ovemme ovat avoinna koulupäivisin 11:55-16:30. Ensimmäisellä viikolla ohjaajat hakevat lapset luokistaan koulun loputtua kerhoon ja opettelemme yhdessä reitin Iltsuun. Sen jälkeen lapset osaavatkin reitin itse. Muistuttakaa vielä kotonakin, että iltsuun  pitää tulla suoraan koulusta.

Päivinä, jolloin lapsenne koulu loppuu klo 14:05, hän voi tulla luokasta suoraan välipalalle ruokalaan.

 

Iltapäivätoiminnan maksu lukuvuonna 2018-19

Iltapäivätoiminnan maksu on 100 euroa kuukaudessa.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit. Iltapäivätoiminnan maksu sisältää lisäksi välipalan.

Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta erän suuruuteen. Koulujen lomaviikkojen aikana ei ole iltapäivätoimintaa vaan tuolloin järjestetään päiväleirejä ja muuta toimintaa, joista tiedotetaan erikseen.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, paikka tulee irtisanoa sähköpostilla osoitteeseen apip[at]ouka.fi ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua.

Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, irtisanomiskuukautta seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kk-maksusta, vaikka lapsi ei olisi läsnä yhtenäkään toimintapäivänä.

Ilmoittakaa lapsenne pois jäämisestä myös ryhmän ohjaajille.

Puh. 044-499 3182 Jäälin koulun kerhotilat
       044-499 3313 yleisopetuksen ip-toiminnan vastuuohjaaja Anu Kujala.