Kodin ja koulun yhteistyö

Toiminnan tarkoitus

Koti-koulu-toimikunnan tehtävänä on tukea koteja ja kouluja lasten kasvatuksessa.

Toimikunta toimii myös "viestinviejänä" kotien ja koulun välillä. 

Jäsenet

Jokaiselta luokalta valitaan varsinaiset edustajat toimikuntaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. Jäälin koulun koti-koulutoimikuntaan ovat kuitenkin tervetulleita kaikki Jäälin koulun oppilaiden vanhemmat.  Lisäksi toimikunnan kokouksiin osallistuu Jäälin koulun opettajakunnan valitsema opettajaedustaja.

Kuinka toimimme

- Kokoonnumme 3-4 kertaa vuodessa
- Järjestämme erilaisia tapahtumia:

- kirpputoreja
- lumenveistoa
- siivoustalkoita
- teemailtoja
- Olemme avustaneet koulua pihavarusteiden ja soitinten hankinnassa.


- Toimikunnalla ei ole päätäntävaltaa koulun toimintaa koskevissa asioissa, mutta koulun henkilökunta ja opettajat ovat suhtautuneet myönteisesti tekemiimme huomautuksiin ja esityksiin. Useita kauttamme tulleita asioita ja esityksiä on käsitelty koulun omissa elimissä.

Tervetuloa mukaan!