Koulun esittely

Jäälin koulu on 348 oppilaan 1.-4. luokkien koulu, joka toimii Jäälin liikekeskuksen läheisyydessä. Koulussa opiskelee pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien  opetusta (POMO) luokilla 0-9 tiiviissä yhteistyössä muun perusopetuksen kanssa.

Koulun tavoitteena on oppilaan eheän kasvun ja opinpolun tukeminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja tavoitteen saavuttamiseksi tiivis yhteistyö alueen varhaiskasvatuksen ja Laivakankaan koulun kanssa on tärkeää.

Koulun yhteydessä järjestetään myös perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa.

Jäälin koulu tarjoaa turvallisen, kannustavan ja yhteistyökykyisen oppimisympäristön, jossa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset.

Opimme tietoja ja taitoja perinteemme ymmärtäen uudistuvissa oppimisympäristöissä vuorovaikutuksessa kotien ja yhteiskunnan kanssa.

Olemme mukana koulukiusaamista ehkäisevässä Kivakoulu-hankkeessa. 

Lukuvuonna 2018-2019 rakennetaan uudet toimitilat Laivakankaan koulun yhteyteen. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutto uuteen Jäälin monitoimitaloon tapahtuu 4.9.2019.

Toiminta-ajatus

Jäälin koulu tarjoaa turvallisen, kannustavan ja yhteistyökykyisen oppimisympäristön, jossa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset.


Opimme tietoja ja taitoja perinteemme ymmärtäen uudistuvassa oppimisympäristössä vuorovaikutuksessa kotien ja yhteiskunnan kanssa.

In English

The elementary school of Jääli is located about 15 km from Oulu, the biggest city in northen Finland. The school is located close to Jääli lake. The lake and surrounding forests provide excellent possibilities for outdoor activities during the entire school year.

The school  was built in 1977 and due to the ever growing number of students an additional part was built in 1994. Nowadays the school no longer match the needs and standards of students and a school building and plans to build a new school building have been made.

The school provides general education for classes 1-4 and special education for children with special needs for classes 1-9. We also have one class ment for temporary or more permanent special education and two teachers providing special education for variety groups of children with special needs.

The head teacher of the school is Mr. Arto Tikkanen. The deputy head teacher is Mrs. Sirpa Tikkala. During the school year 2018-2019 there are 22 teachers and 17 schooling assistants working in our school. 2018-2019 we have 348 students in our school. In addition we have personnel working in administration, catering, cleaning and maintenance.

Our school has – in addition to the classrooms – a spaceous gym hall (that also serves the citizens of Jääli after school hours as a sports hall), a school cafeteria, a library, an IT class and a healtcare section. We also have classes for crafts and music.

The school of Jääli provides a healthy and safe surrounging for the children to learn and grow. Our goal is to make sure that every student's individual needs are met as they grow and learn.