Jäälin koulun oppilaskunta

Jäälin koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, joka pyrkii toiminnallaan edistämään ja kehittämään Jäälin koulua oppilaiden ideat ja tarpeet huomioiden. Oppilaskunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää koulun me-henkeä,  lisätä oppilaiden viihtyisyyttä koulussa ja ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön yhteisten asioiden hoidossa.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksessa ovat oppilaiden valitsemat edustajat jokaisesta luokasta sekä Välikylän opetusyksiköstä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran kuussa. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa ja koordinoi opettaja Mari Perätalo.