Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Elokuu on lopuillaan, ja iloksemme saamme vielä nauttia upeista kesäisistä lämpötiloista. Nautitaan siis näistä kesäisistä hetkistä, kun se vielä on mahdollista.

Lukuvuotta on nyt ehditty käydä muutama viikko. Alkuviikot olemme toimineet vielä omien aikataulujen ja suunnitelmien mukaan sekä Rivitiellä että Laivakankaantiellä. Viikot ovat sujuneet hienosti poikkeusjärjestelyistä huolimatta. Siitä haluan antaa kiitokset niin oppilaille, opetushenkilöstölle kuin huoltajillekin.

Maanantaina 2.9.2019 aloitamme kaikki vihdoin uudessa Jäälin koulussa. Uusi koulu on muodostunut Jäälin ja Laivakankaan koulujen yhdistymisen myötä. Koulu toimii Jäälin monitoimitalossa. Monitoimitaloon sijoittuu noin 750 oppilasta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9, alueelliset pienryhmät, pidennetyn oppivelvollisuuden luokat sekä joustavan perusopetuksen luokka. Koulussa järjestetään opetusta tiiviissä yhteistyössä eri luokkien ja luokka-asteiden välillä. Uuden koulun oppimistilat ovat joustavat ja helposti muunneltavissa erilaisiin opetustarpeisiin. Jäälin monitoimitalosta löytyvät lisäksi tilat kirjastolle, nuorisotoimelle ja jääliläisten asukkaiden olohuoneelle.

Toivotan kaikki oppilaat ja huoltajat tervetulleeksi uuteen kouluun. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että olemme saaneet Jääliin nykyaikaiset ja turvalliset koulutilat kaikille oppilaille. Tilat ovat käyttövalmiit, mutta toiminnallisesti menee vielä aikaa ennen kuin arki alkaa sujua suunnitellusti. Siksi toivonkin kaikilta ymmärrystä ja malttia sen suhteen. Yhteistyössä kodin ja koulun kanssa luomme parhaat edellytykset turvalliselle opin ja kasvun polulle.

Koulu järjestää iltapäivätoimintaa 1.-2. –luokkien oppilaille. Kaikille halukkaille emme valitettavasti ole pystyneet tarjoamaan paikkaa koulun järjestämään iltapäivätoimintaan. On hyvä tietää, että nuorisotiloissa on valvottua ja ohjattua toimintaa iltapäivisin klo 12.30-16.00 ensisijaisesti alakoululaisille.

Alkuvaiheessa pyydän kaikkia koululaisia ja huoltajia kiinnittämään erityistä huomioita liikennekäyttäytymiseen. Meitä on uudessa koulussa suuri joukko, joten se tulee näkymään Laivakankaantiellä ja koulun lähistöllä. Pyörille ja mopoille on osoitettu omat parkkialueet. Huoltajien kyydeillä koululle tulevat oppilaat jätetään päiväkodin puoleisen parkkialueen saattoalueelle. Pidennetyn oppivelvollisuuden luokilla opiskelevat oppilaat jätetään koulun takana olevalla saattoalueelle. Toisten huomioiminen liikenteessä on kaikkien yhteinen asia ja paras tapa ennalta ehkäistä vahinkoja.

Syksyn yhteiset vanhempainillat järjestetään seuraavasti:

  • 1. ja 2. sekä pidennetyn oppivelvollisuuden luokille to 12.9.2019,
  • 3. ja 4. luokille ti 17.9.2019,
  • 5. ja 7. luokille to 19.9.2019 sekä
  • 8. ja 9. luokille to 7.11.2019.

Kuudesluokkalaisten yhteinen vanhempainilta järjestetään kevätlukukauden aikana.

Uuden koulun tiloihin pääse tutustumaan avointen ovien -tilaisuudessa, joka järjestetään myöhemmin syksyllä.

Ajankohtaisista asioista ja lukuvuoden tapahtumista tiedotamme koulun kotisivujen ja Wilma -tiedotteiden välityksellä.

 

Innostavaa ja turvallista lukuvuotta 2019-2020!

 

Yhteistyöterveisin                                                                              

Pasi Timonen, rehtori