Rehtorin terveiset

Lukuvuonna 2018–2019 Jäälin koulussa opiskelee yhteensä 348 innokasta koululaista vuosiluokilla 1–4 sekä pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien lasten vuosiluokilla 0–9.  Jäälin koulun iltapäiväkerho toimii Jäälin koulun tiloissa.

Oulussa perusopetuksen koulut jaetaan neljään alueeseen. Jäälin koulu ja Laivakankaan yhteistyökoulumme kuuluvat itäiseen alueeseen, jonka perusopetuksen toimintoja johtaa ja koordinoi aluepäällikkö Pasi Mäkikyrö. Itäisellä alueella on 16 perusopetusta antavaa koulua ja oppilaita noin 5000.

Syyslukukauden 2016 alussa käyttöönotettu uusi opetussuunnitelma sisältää mm. laaja-alaisen osaamisen alueet, monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä oppilaan oppimisen ja opiskelutaitojen monipuolisen arvioinnin.

Koulussamme jatketaan tänä vuonna samanaikaisopetusta ja joustavia esi- ja alkuopetuksen käytänteitä. Myös toiminnallisen oppimisen muodot ovat hyvin edustettuina. Kehittämiskohteiden tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja opinpolkua hänen omista lähtökohdistaan. Yhdessä teidän huoltajien kanssa voimme saavuttaa parhaan tuloksen lapsenne eteen tekemässämme kasvatus- ja opetustyössä.

Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluna, joka toteutetaan joulu-tammikuun aikana.

 

Tänä lukuvuonna saamme seurata uusien koulutilojen rakentamista Laivakankaan koulun yhteyteen.

 

Hyvää ja menestyksellistä lukuvuotta 2018-2019

Yhteistyöterveisin

Arto Tikkanen

rehtori