Rehtorin terveiset

Lukuvuoden koulutyö on päässyt jo hyvään vauhtiin Jäälin koululla. Ensimmäisten viikkojen aikana on ehditty pitää alakoulun uintiviikko ja meneillään olevalla viikolla ovat käynnissä uusien 7. luokkien ryhmäytyspäivät. Lukujärjestyksen mukaiset tunnit ovat voimassa tällä hetkellä kaikilla ja ne näkyvät Wilmassa muiden paitsi pienryhmien osalta. Muutoksia voi vielä tulla, mutta opettajat tiedottavat niistä erikseen.

Näin koronavirusepidemian aikana terveys ja turvallisuus korostuvat toiminnassamme. Jäälin koulussa olemme huomioineet tämän hygieniaan liittyvissä asioissa, ruokailujen ja välituntialueiden porrastamisessa sekä opetustilojen väljentämisessä mahdollisuuksien mukaan. Toimimme asiassa valtakunnallisten ja opetuksen järjestäjän ohjeiden mukaan olosuhteet huomioiden. Toivotaan, että tilanne säilyy rauhallisena Oulun alueella jatkossakin. Mikäli kuitenkin koronatilanne pahenisi ja joutuisimme siirtymään etäopetukseen, niin valmiudet sekä koulussa että kodeissa siihen ovat hyvät. Tämän vahvistaa myös keväällä huoltajille suunnattu etäopetuskysely, jonka tulokset etäopetuksen koulunkäynnistä olivat pääosin positiiviset ja rohkaisevat.

Tänä lukuvuonna koulumme oppilasmäärä on asettunut noin 710 oppilaan tietämille ja opetushenkilöstöä on lähes 80. Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1-9. Lisäksi koulussamme toimii alueelliset yleisopetuksen pienryhmät, pidennetyn oppivelvollisuuden luokat sekä joustavan perusopetuksen luokka. Koulussa järjestetään opetusta yhteistyössä eri luokkien ja luokka-asteiden välillä. Erityisesti ns. uuden koulun oppimistilat ovat joustavat ja helposti muunneltavissa erilaisiin opetustarpeisiin. Jäälin monitoimitalosta löytyvät lisäksi tilat kirjastolle, nuorisotoimelle ja asukastoiminnalle.

Koulu järjestää iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkien oppilaille. Kaikille halukkaille emme valitettavasti ole pystyneet tarjoamaan paikkaa koulun järjestämään iltapäivätoimintaan. On hyvä tietää, että nuorisotiloissa on valvottua ja ohjattua toimintaa alakoululaisille iltapäivisin klo 12.30-16.00.

Oulun perusopetuksen painopisteet eli ns. kehittämiskohteet ovat opetussuunnitelma ja pedagogiikka, oppimisen tuki, hyvinvointikoulu sekä digitaalisuus.  Nämä neljä osa-aluetta huomioidaan myös Jäälin koulun lukuvuoden suunnittelussa ja toiminnoissa. Koulussamme mm. ohjataan avoimeen, kannustavaan ja kunnioittavaan keskustelukulttuuriin, meillä on käytössä hyvinvointivälitunnit ja Liikkuvan koulun mukaista välituntiliikuntaa, kehitämme kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa, hyödynnämme vahvasti digitaalisuutta opetuksessa sekä olemme mukana STEAM-toiminnassa.

Pyydän kaikkia koululaisia ja huoltajia kiinnittämään erityistä huomioita liikennekäyttäytymiseen. Pyörille ja mopoille on osoitettu omat pysäköintialueet. Huoltajien kyydeillä koululle tulevat oppilaat jätetään päiväkodin puoleisen pysäköintipaikan saattoalueelle. Pidennetyn oppivelvollisuuden luokilla opiskelevat oppilaat jätetään koulun takana olevalla saattoalueelle. Toisten huomioiminen liikenteessä on kaikkien yhteinen asia ja paras tapa ennalta ehkäistä vahinkoja.

Yhteisiä vanhempainiltoja emme ole järjestämässä lukuvuoden aikana, vaan opettajat pitävät tarpeen mukaan luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Ajankohtaisista asioista ja lukuvuoden tapahtumista tiedotamme koulun kotisivujen ja Wilman välityksellä.  

 

Turvallista lukuvuotta 2020-2021!

Syysterveisin                                                                                          Pasi Timonen, rehtori

3.9.2020