Tekijänoikeudet ja julkaisu


Kartta on tuote, jonka julkaiseminen painotuotteena tai internetissä edellyttää lupaa tekijänoikeuden (© copyright) omistajalta.   

Oulun opaskartan ja muunkin Oulun kaupungin palvelimella julkaistun kartta-aineiston tekijänoikeus on Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla. Tekijänoikeuden alaista aineistoa, poikkeuksena opaskartta, ei ilman asian mukaista lupaa saa osittainkaan kopioida, julkaista painotuotteena tai internetissä. Kopiointia on mm. aineiston skannaaminen digitaaliseen muotoon tai digitaalisen aineiston monistaminen. Myös aineiston myynti tai levitys ilman lupaa ei ole sallittu tekijänoikeuslain nojalla.

Julkaiseminen
Oulun kaupunki tarjoaa opaskartan vapaasti käytettäväksi painotuotteissa, internetissä tai tietojärjestelmissä. Käyttöoikeus koskee opaskarttakopiota tai ns. rasterimuotoista sähköistä aineistoa. Julkaisua koskevat käyttöehdot (pdf). Aineiston tekijänoikeus säilyy kuitenkin edelleen Oulun kaupungilla.

Opaskartan käytöstä ei peritä erillistä julkaisulupamaksua. Aineiston toimittamisesta asiakkaalle peritään ns. irrottamiskulut palveluhinnaston mukaan.

Muun aineiston kuten ilmakuvien käyttö edellyttää lupaa. Omille kotisivulle voi kuitenkin vapaasti laittaa ns. paikkalinkin karttapalvelumme opaskarttaan tai ilmakuvaan.

Julkaisuluvan pyytäminen, muu kuin opaskartta-aineisto
Julkaisuluvan voi pyytää yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu.yyp(at)ouka.fi  Otamme yhteyttä saatuamme pyynnön.

Kartta maksutta omaan käyttöön
Jokaisella on oikeus käyttää karttaa yksityisesti perhepiirissään. Paperisesta tai digitaalisesta kartasta saa ottaa kopion tai tulosteen omaan käyttöön. Muuhun kopiointiin, painamiseen ja julkaisemiseen tarvitaan lupa. Luvanvaraisuus koskee kaikkea ammattikäyttöä, elinkeinotoimintaa tai opetus- ja harrastustoimintaa; viranomaisia, yrityksiä, ammatinharjoittajia, yhdistyksiä ja kerhoja.

Tekijänoikeusmerkintä
Kun kartan, tulosteen tai kopion tekemiseen on käytetty kaupungin aineistoa, sen yhteydessä pitää olla merkintä: © Oulun kaupunki xxxx (vuosiluku).

Jos kartta julkaistaan Internetissä, täytyy kartan tietojen olla selkeästi näkyvillä. Jos digitaalinen ja uudelleen muokattu kartta laitetaan edelleen levitykseen, mainitaan pohja-aineiston tekijänoikeus näin: Pohjakartta © Oulun kaupunki xxxx (vuosiluku).

Lisätietoja:
paikkatietopäällikkö Anni Karhunen p. 044 703 2304

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.