Tekijänoikeudet ja julkaisu

Kartta on tuote, jonka julkaiseminen painotuotteena tai internetissä edellyttää lupaa tekijänoikeuden (© copyright) omistajalta.   

Oulun opaskartan ja muunkin Oulun kaupungin palvelimella julkaistun kartta-aineiston tekijänoikeus on Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla. Tekijänoikeuden alaista aineistoa, poikkeuksena opaskartta, ei ilman asian mukaista lupaa saa osittainkaan kopioida, julkaista painotuotteena tai internetissä. Kopiointia on mm. aineiston skannaaminen digitaaliseen muotoon tai digitaalisen aineiston monistaminen. Myös aineiston myynti tai levitys ilman lupaa ei ole sallittu tekijänoikeuslain nojalla.
 

Julkaiseminen

Oulun kaupunki tarjoaa opaskartan vapaasti käytettäväksi painotuotteissa, internetissä tai tietojärjestelmissä. Käyttöoikeus koskee opaskarttakopiota tai ns. rasterimuotoista sähköistä aineistoa. Aineiston tekijänoikeus säilyy kuitenkin edelleen Oulun kaupungilla.

Julkaisua koskevat käyttöehdot

Opaskartan käytöstä ei peritä erillistä julkaisulupamaksua. Aineiston toimittamisesta asiakkaalle peritään ns. irrottamiskulut palveluhinnaston mukaan.

Muun aineiston kuten ilmakuvien käyttö edellyttää lupaa. Omille kotisivulle voi kuitenkin vapaasti laittaa ns. karttalinkin karttapalvelumme opaskarttaan tai ilmakuvaan.
 

Julkaisuluvan pyytäminen, muu kuin opaskartta-aineisto

Julkaisuluvan voi pyytää yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu.yyp(at)ouka.fi  Otamme yhteyttä saatuamme pyynnön.


Kartta maksutta omaan käyttöön

Jokaisella on oikeus käyttää karttaa yksityisesti perhepiirissään. Paperisesta tai digitaalisesta kartasta saa ottaa kopion tai tulosteen omaan käyttöön. Muuhun kopiointiin, painamiseen ja julkaisemiseen tarvitaan lupa. Luvanvaraisuus koskee kaikkea ammattikäyttöä, elinkeinotoimintaa tai opetus- ja harrastustoimintaa; viranomaisia, yrityksiä, ammatinharjoittajia, yhdistyksiä ja kerhoja.


Tekijänoikeusmerkintä

Kun kartan, tulosteen tai kopion tekemiseen on käytetty kaupungin aineistoa, sen yhteydessä pitää olla merkintä: © Oulun kaupunki xxxx (vuosiluku).

Jos kartta julkaistaan Internetissä, täytyy kartan tietojen olla selkeästi näkyvillä. Jos digitaalinen ja uudelleen muokattu kartta laitetaan edelleen levitykseen, mainitaan pohja-aineiston tekijänoikeus näin: Pohjakartta © Oulun kaupunki xxxx (vuosiluku).

Lisätietoja:
paikkatietopäällikkö Päivi Alitalo p. 044 703 2368

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.