Koulun esittely

Moderni ja monipuolinen Kastellin lukio

Opiskelijoita auttavat valinnoissa ja oman suunnan etsimisessä aineenopettajien lisäksi opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja tutor-opiskelijat. Kurssitarjotin suunnitellaan tarkasti, opinto-ohjaus tavoittaa tehokkaasti ja ryhmäkoot pidetään hallinnassa.

Kokeileva ja innostava

Lukion kurssitarjonta on rakennettu silmällä pitäen yleissivistystä sekä niitä taitoja ja tietoja, joita muuttuva maailma vaatii. Rohkeasti avoimuuteen pyrkivä lukio perustuu vastavuoroisuuteen ja yhdessä pärjäämiseen.

Kastellissa tähdätään kokeilevaan ja joustavaan opiskeluun. Ongelmat ja ilmiöt, joita oppitunneilla tutkitaan, eivät ole irrallisia paloja eivätkä ne tunne oppiainerajoja – ne ovat kiinni arjessa.

Kastellin lukio ei hylkää vankkoja vahvuusalueitaan. Opiskelija voi esimerkiksi painottaa ohjelmassaan luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua ja suorittaa 25 opintopisteen perusopinnot tietojenkäsittelyssä Oulun yliopistossa. Lisäksi on mahdollista tehdä lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja kirjallisuudessa. Vieraista kielistä voi valita ainakin englantia, saksaa ja ranskaa.

Opettajamme jammailevat penkkarivideolla 2015

Urheilulukio

Kastellin lukio on ollut vuodesta 1986 lähtien erityislukio, jossa voi yhdistää joustavasti opiskelun ja urheilun. Kastellin lukio on saanut Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämän valtakunnallisen urheilulukioiden kehitystehtävän 2017. Koulu on tietoisesti keskittynyt huipputason urheilulupausten valmennukseen ja kouluttamiseen. 

Kuvituskuva

Esittelyssä:
Kastellin lukion kummit

Urheilijakummimme 
Jussi Jokinen
maalinteossa.

Kirjailijakummimme
Riikka Pulkkinen

vie kirjan maailmaan.

Taidekummimme
Kari Tykkyläinen

soittaa ilmapainekitaraa.