Opinto-ohjaus

Ohjausta opintoihin

Opinto-ohjaaja auttaa monenlaisissa käytännön asioissa: kurssisuunnitelman laatimisessa, valintojen tekemisessä, kurssien vaihtamisessa, vaihto-oppilaaksi hakeutumisessa, ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa ja jatko-opintojen suunnittelussa.

Opo osaa kertoa, millaisia taitoja lukio-opiskelussa tarvitaan, miten tietoa oppii käsittelemään ja omaksumaan entistä paremmin ja mitä työelämässä nykyisin odotetaan. Hän opastaa käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, tuki-, neuvonta- ja tietopalveluja.

Opiskelija saa arvokasta ohjausta kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena.

Valinnaisuus ja joustavuus edellyttävät sujuvaa yhteistyötä. Jos vastaan tulee pulmatilanteita, ne on tärkeä selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Ryhmien opinto-ohjaajat

Mervi Tuomela: 20D, 20E, 20H, 19F, 19G, 19H, 18E, 18F, 18G, 17G ja 17H (omat jatkavat)

Anu Törmi: 20A, 20C, 20G, 19A, 19B, 19C, 18A, 18B, 18C, 18D ja 17H (omat jatkavat)

Marjo Puttonen: 20B, 20F, 19D ja19E

 

 

Yhteydenotto

Opinto-ohjaaja on tavattavissa koululla päivittäin, ja vastaanotolle voi varata ajan etukäteen. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimella ja sähköpostilla.

 

Ryhmänohjaus

Luokattomassa lukiossa opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin, jotka pysyvät samana koko lukio-opiskelun ajan. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja, joka tutustuu ryhmäänsä ja perehdyttää lukion toimintatapoihin. Hän kannustaa opiskelijoitaan ja seuraa opintojen etenemistä, valintojen toteutumista ja poissaoloja.

Tarvittaessa ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajan tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Ryhmänohjaajan tärkeä tehtävä on pitää yhteyttä huoltajiin. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmäänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Opinto-ohjaajien henkilökohtainen ohjaus

Mervi Tuomela
puh. 044 703 9844
 

Anu Törmi
puh. 044 703 9864
 

Marjo Puttonen
puh. 040 6241401

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi