LOPS 2016 MUKAISET OPINTOPOLUT

 

OPINTO-OHJAUS

 

1.vsk :  OP1, Minä opiskelijana: 1., 2. ja 5. jaksoissa (hajautettu) - pakollinen

OP4, Lukio-opintoihin perehtyminen: 1.-2. jaksoissa (hajautettu) - koulukohtainen

 

2.vsk : OP2, Jatko-opinnot ja työelämä: (2.-) 4. jaksoissa (hajautettu) - pakollinen

OP3, Tuutorointi: koko lukuvuosi (koulutus alkaa edellisenä keväänä) - koulukohtainen

 

3.vsk - 4.vsk

OP2, Jatko-opinnot ja työelämä: 2.-3. jaksoissa (hajautettu) – pakollinen

 

PSYKOLOGIA

* voi kirjoittaa syksyllä tai keväällä, molempiin on kertauskurssit (1. ja 3. jaksossa) ja kursseja tarjolla molempiin vaihtoehtoihin

* edellytetään, että 1. pakollinen ja 4 valtakunnallista syventävää kurssia

 

FILOSOFIA

* kurssit voi käydä FI1-kurssin jälkeen missä järjestyksessä vaan

* kursseja tarjolla vain kerran vuodessa, järjestys ja ajoitus vapaa

* yo-kirjoituksiin kertaus sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä

 

USKONTO

* uskonnon voi kirjoittaa käymällä neljä kurssia UE1-UE4, mutta vahva suositus ilman muuta, että käyvät kaikki kuusi

* kurssit voi käydä missä järjestyksessä vaan UE1-kurssin jälkeen

* UE6 on puoliksi kertauskurssi ja se on tarjolla nyt vain 1. jaksossa.

* Jos opiskelija kirjoittaa uskonnon keväällä sovitaan kertaustunnit opiskelijoiden kanssa erikseen

Syksyllä kirjoittavat

Keväällä kirjoittavat

1. vuonna: UE1, UE2

1. vuonna: UE1, UE2

2. vuonna: UE 3, UE 4, UE 5

2. vuonna: UE3, UE5

3. vuonna: UE6

3. vuonna: UE6, UE4

 

HISTORIA

* ensimmäisenä vuonna suositellaan suoritettavaksi pakollinen HI1, valtakunnallisista syventävistä HI4, pakollisen HI2-kurssin voi suorittaa myös toisena opiskeluvuonna

* toisena opiskeluvuonna olisi hyvä suorittaa valtakunnalliset syventävät HI5 ja HI6

* pakollinen Hi3 olisi hyvä suorittaa lähimpänä ylioppilaskirjoituksia

* kertauskurssi HI7 on tarjolla sekä keväällä että syksyllä

1 vsk.

2 vsk.

3 vsk.

HI1 (P)

HI2 (P)

HI3 (P)

HI2 (P)

HI5 (VS)

HI7 (KK)

HI4 (VS)

HI3 (P)

 

 

HI6 (VS)

 

 

HI7( (KK)

 

 

 

YHTEISKUNTAOPPI

* ensimmäisenä vuonna olisi hyvä opiskella toisiaan tukevat pakolliset kurssit YH1 ja YH3

* toisena vuotena olisi hyvä suorittaa pakollinen YH2-kurssi vasta pakollisen YH3 jälkeen

* valtakunnallinen syventävä YH4 on hyvä suorittaa joko toisena tai kolmantena vuonna

* ennen YH7 olisi hyvä suorittaa YH4

* valtakunnallinen syventävä YH6-kurssi tarjotaan keväällä, kurssille eivät abit voi osallistua

* kertauskurssi YH7 on tarjolla sekä syksyllä että keväällä

1 vsk.

2 vsk.

3 vsk.

YH1 (P)

YH2 (P)

YH2 (P)

YH3 (P)

YH3 (P)

YH4 (VS)

 

YH4 (VS)

YH5 (KK)

 

YH5 (KK)

YH6 (VS)

 

YH6 (VS)

YH7 (KK)

 

YH7 (KK)

 

 

 

 

SAKSA / RANSKA / ESPANJA

* kirjoitetaan yleensä aina 3. keväällä

* jos kirjoittaa syksyllä, polku on sama

 

SAA

RAA

SAB2/3

RAB2/3

EAB3

1. jakso

SAA07

RAA07

SAB2/37

RAB2/37

EAB37

2. jakso

SAA10

RAA10

SAB2/38

RAB2/38

EAB38

3. jakso

SAA09

RAA09

SAB2/39

RAB2/39

EAB39

 

ENGLANTI

3. vuoden syksyllä kirjoittaville

3. vuoden keväällä kirjoittaville

ENA8 (suullinen) jakso 4 keväällä tai jakso 1 syksyllä

ENA8 (suullinen) jakso 2

ENA7 jakso 5

ENA7 jakso 2

ENA9 jakso 1

ENA9 jakso 3

ENA13 jakso 1

ENA13 jakso 3

 

RUOTSI

3. vuoden syksyllä kirjoittaville

3. vuoden keväällä kirjoittaville

RUB6 (suullinen) jakso 5 keväällä tai jakso 1 syksyllä

RUB6 (suullinen) jakso 2

RUB7 jakso 5

RUB7 jakso 2

RUB8 jakso 1

RUB8 jakso 3

RUB12 jakso 1

RUB12 jakso 3

* RUB8:lla kerrataan enemmän kielioppia ja opsin siirtymävaiheen vuoksi uutena asiana ympäristö ja partisiipin perfekti

* RUB12:lla opetellaan kaikki yo-kokeessa esiintyvät kirjoitelma- ja kuuntelutyypit, opsin siirtymävaiheen vuoksi uutena asiana liikenne

 

KUVATAITEEN OPINTOPOLKU KOHTI LUKIODIPLOMIA

* Kuvataiteessa täytyy suorittaa neljä kurssia ennen diplomikurssille osallistumista.

* Lukiodiplomi on tehty vastaamaan muiden aineiden YO kirjoituksia.

 

PITKÄ MATEMATIIKKA

* kirjoitus 3. keväällä

1. vuosi

 

2. vuosi

 

3. vuosi

 

MAY1

1. jakso

MAA5

1. jakso

MAA10

1. jakso

MAA2

2. jakso

MAA17

1. jakso

MAA11

1. jakso

MAA11

3. jakso

MAA6

2. jakso

MAA17

1. jakso

MAA16

3. jakso

MAA7

3. jakso

MAA12

2. jakso

MAA3

4. jakso

MAA8

4. jakso

MAA13

2. jakso

MAA4

5. jakso

MAA9

5. jakso

MAA14

3. jakso

 

 

MAA12

5. jakso

MAA15

3. jakso

 

LYHYT MATEMATIIKKA

* kirjoitus 3. syksyllä

1. vuosi

 

2. vuosi

 

3. vuosi

 

MAY1

1. jakso

MAB4

1. & 2. jakso

MAB6

1. jakso

MAB2

2. jakso

MAB5

3. & 4. jakso

MAB9

1. jakso

MAB11

3. jakso

MAB6

5. jakso

 

 

MAB3

4. & 5. jakso

 

 

 

 

 

* kirjoitus 3. keväällä

1. vuosi

 

2. vuosi

 

3. vuosi

 

MAY1

1. jakso

MAB4

1. & 2. jakso

MAB6

1. jakso

MAB2

2. jakso

MAB5

3. & 4. jakso

MAB7

2. jakso

MAB11

3. jakso

MAB6

5. jakso

MAB8

2. jakso

MAB3

4. & 5. jakso

 

 

MAB9

3. jakso

 

 

 

 

MAB10

3. jakso

 

FYSIIKKA

* kirjoitus 3. syksyllä

1. vuosi

2. vuosi

 

3. vuosi

 

FY1

FY4

 

FY9

1. jakso

FY2

FY5

 

 

 

FY3

FY6

 

 

 

 

FY7

2. jakso

 

 

 

FY8

3. jakso

 

 

 

FY11

5. jakso

 

 

 

* kirjoitus 3. keväällä

1. vuosi

2. vuosi

 

3. vuosi

 

FY1

FY4

 

FY9

1. jakso

FY2

FY5

 

FY7

2. jakso

FY3

FY6

 

FY8

3. jakso

 

FY11

5. jakso

 

 

 

* kirjoitus 4. syksyllä

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

 

4. vuosi

FY1

FY4

FY7

2. jakso

FY9

FY2

FY5

FY8

3. jakso

 

FY3

FY6

FY11

5. jakso

 

 

KEMIA

* kirjoitus 2. keväällä                                                                          

1. vuosi

2. vuosi

KE1

KE4

KE2

KE5

KE3

KE6

 

KE10

                                           

* kirjoitus 3. syksyllä

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

KE1

KE2

KE6

KE2

KE3

KE10

 

KE4

KE9

 

KE5

 

 

* kirjoitus 3. keväällä                                                                                                                     

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

KE1

KE2

KE4

 

KE3

KE5

 

KE9

KE6

 

 

KE10

 

 

KE9