Opiskelijakunta

Opiskelijakunta luo henkeä ja vaikuttaa

Jokainen lukion opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnalla on oikeus (ja velvollisuuskin) suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijoiden omaehtoinen toiminta voi rikastuttaa koko koulun elämää monin tavoin. 

Opiskelijakunnan hallitus 

Henkilöhaastattelujen perusteella valitut opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan hallituksen.  Sen tehtävä on vastata esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä lukiossa ja edustaa opiskelijoita erilaisissa toimielimissä koulussa. Se tekee yhteistyötä rehtorin ja opettajakunnan kanssa. Hallitukseen valitaan vuosittain uusia opiskelijoita heti syyslukukauden alussa. Hallitusjäsenyys on kestää ensisijaisesti koko lukio-opintojen ajan. Lukuvuonna 2019 – 2020 ohjaavana opettajana toimii Mervi Kokkonen. 

Opiskelijakunnan hallitus osallistuu lukuvuoden tapahtumien suunnitteluun, järjestää ideoiden ja tarpeiden mukaan ajankohtaisia teemapäiviä ja organisoi muun muassa koulukuvaukset. Hallituksen vuosittainen toimintakalenteri on nähtävillä Opiskelijakunnan hallituksen huoneen edustalla lukion 2. kerroksessa. 

Opiskelijakunnan hallitus tiedottaa opiskelijoitaan Wilman välityksellä, kuulutuksilla lukion tiloissa ja omalla Instagram–sivullaan (@kalu_hallitus). 

Kuka tahansa voi tulla seuraamaan hallituksen kokouksia ja saada myös puheoikeuden niin halutessaan. Hallitus päättää puhe- ja läsnäolo-oikeudesta. Kokousten pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävillä lukion 2. kerroksessa ilmoitustaululla. 

Syksystä 2018 alkaen opiskelijakunnan rahaliikenteestä vastaa Kastellin lukion opiskelijakunnan kannatusyhdistys ry. 

Opiskelijakunnan hallitus 2020

Sofia Tauriainen (2.vsk) puheenjohtaja (heltauri(at)eduouka.fi)

Niilo Niinimäki (2. vsk) varapuheenjohtaja (niiniini(at)eduouka.fi)

Siiri Leskelä (1.vsk) sihteeri

Lyydia Isoaho (1.vsk) sihteeri

Cedric Decena (1.vsk) ilmoitusvastaava

Inga Koskenniemi (1.vsk) somevastaava

Muut hallituksen jäsenet:

Otto Turunen (2.vsk), Iisa Sallmén (2.vsk), Emma Toropainen (2.vsk), Iida Jaakola (2.vsk), Veeti Löytynoja (2.vsk), Rasmus Koskela (1. vsk), Aino Kesti (1.vsk) ja Siiri Uitto (1.vsk)