Opiskelu

Opiskelussa monta reittiä

Luokattomassa lukiossa opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon 2 - 4 vuodessa. Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Opinto-ohjelman keventäminen on perusteltua esimerkiksi erityisharrastusten tai opintomenestyksen vuoksi.

Lukiossa tarvitaan määrätietoista ja jämäkkää otetta. Asioissa edetään joka päivä. Pysyäkseen tahdissa mukana opiskelijan on osallistuttava koulutyöhön omalla vankalla työpanoksellaan.

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä käsittää vähintään 75 kurssia, joista pakollisten kurssien osuus on 47 - 51 kurssia. Kurssien enimmäismäärää ei ole asetettu. Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita valtakunnallisia tai koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Syventäviä kursseja on valittava vähintään 10.

Kun opiskelijalla on kasassa opinto-ohjelmansa mukaisesti 75 hyväksyttyä kurssia, hän on saavuttanut lukion oppimäärän ja hän voi saada ylioppilastodistuksen.
 

Lukuvuosi 2019-20

Opinto-opas (pdf)

Kurssitarjotin 

Kurssiesittelyt

Tuntikaavio 2019-20 (pdf)

Oppikirjat 2019-20 (pdf)

Jaksokalenterit

Itsenäinen suoritus (pdf) 

Kirjallisten tuotosten sivuasetukset (pdf)

Uusien ykkösten ryhmät (pdf)  ja lukujärjestykset (pdf)

* Kastellin lukion uusi opetussuunnitelma (pdf)

* Kurssikuvaukset 

* Sähköisen ylioppilaskokeen aikataulu (jpg)

Hakemuslomake: Kurssin suorittaminen itsenäisesti (pdf)