Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta ja hyvinvoinnista. Luokattomassa lukiossa opiskelijaa kannustetaan vastuunkantoon ja itsenäisyyteen niin, että hän osaa suunnitella itse opintojaan ja seurata edistymistään. Hän saa arvokasta apua päätöksentekoon ja realististen valintojen löytymiseen opinto-ohjaajalta. Tavoitteena on rakentaa opiskelijan omia tavoitteita vastaava opinto-ohjelma.

Koulu järjestää vanhempainiltoja ja tarvittaessa muitakin tilaisuuksia, joissa käsitellään huoltajien kanssa opintoihin, hyvinvointiin ja koulun toimintaan liittyviä asioita.

Opiskelijan ohjausverkko

  • Opinto-ohjaaja auttaa lukio-opiskelun ja jatko-opintojen suunnittelussa, opintososiaalisissa asioissa ja opiskelijoiden henkilökohtaisissa ongelmatilanteissa.
  • Ryhmänohjaaja hoitaa tiedotusta, opiskelun seurantaa, ryhmän omia asioita ja yhteistyötä kodin kanssa.
  • Aineenopettaja sopii opiskelijan kassan oppiaineen tenttimisestä ja tukiopetuksesta sekä antaa kurssien suorittamisohjeet.
  • Tukea saa tarvittaessa myös erityisopettajalta, lukiopsykologilta ja lukiokuraattorilta. Ks. Erityinen tuki