Tutor-toiminta

Tutortoiminta

Tutorointi helpottaa lukion aloittajien sopeutumista lukio-opiskeluun. Tutori on toisen vuoden opiskelija, joka on saanut tehtäväänsä koulutuksen.

Opiskelijatutorit toimivat yhteistyössä opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa. He opastavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita lukion käytänteissä ja kurssien valinnoissa sekä perehdyttävät koulun kulttuuriin. Tutoreiden tärkeä tehtävä on uusien opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa.

Tutorit valitaan vuosittain, ja heidät koulutetaan keväisin. Tutortoiminnasta vastaava opettaja huolehtii heidän perehdyttämisestään ja koulutuksen toteutumisesta. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa tehdään yhteistyötä ryhmäytymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä teemoissa.

Tutortoiminnasta vastaava opettaja