Maahanmuuttajat

InfoFinland 
InfoFinland kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnitteleville tai täällä jo asuville maahanmuuttajille 12 eri kielellä. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa. Konkreettista tietoa annetaan muun muassa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, yrityksen perustamisesta, suomen kielen kursseista, asunnon ostamisesta, mitä tehdä kun sairastuu, miten ilmoittaa lapsi kouluun, äänestämisestä tai vaikkapa jokamiehen oikeuksista. Sisältöä voi tarkastella vaihtoehtoisesti eri elämäntilanteiden kautta. Oulun osiosta InfoFinland-sivuilta löytyy tietoa asumisesta ja elämisestä Oulussa suomeksi, englanniksi, venäjäksi, kiinaksi ja arabiaksi.

Kotoutuminen 
Oulun kaupungin kotoutumispalvelut palvelee Ouluun muuttaneita kiintiöpakolaisia ja turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia.

Koulut ja opetus maahanmuuttajille
Tietoa maahanmuuttajien koulunkäynnistä ja oman kielen opetuksesta.

Maahanmuuttajien palveluohjaus (pohde.fi)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä.  

Monikielinen neuvonta
Monikielisessä neuvonnassa saat tietoa viranomaisista, vinkkejä elämän eri osa-alueille ja apua ongelmatilanteisiin usealla eri kielellä.

Monikulttuurikeskus Villa Victor
Suomen kielen opetusta, kielikursseja, monikielistä neuvontaa, tapahtumia ja monenlaista toimintaa oululaisille.

Monikulttuurisuustyö nuorille
Tukea maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisille nuorille nuorisotyön keinoin.

Oulun osaamiskeskus Oske
Moniammatillista tukea ja ohjausta oman osaamisen tunnistamiseen, työelämään ja opintoihin.

Tulkkipalvelu Monetra
Tulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille useilla eri kielillä maahanmuuttajien kanssa tapahtuvaan asiointiin.

Yhdessä kotoutuva Oulu - kotoutumisohjelma (pdf)
Oulun kaupungin kotoutumisohjelma vuosille 2022-2025.

Palvelutietoa eri kielillä

English | Pусский中文 | العربية | Suomi


Monikielinen neuvonta | Multilingual guidance