Kodin ja koulun yhteistyö

Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua.

Luokanopettaja kutsuu oppilaan ja huoltajan syksyllä kehityskeskusteluun ja vuoden vaihteessa arviointikeskusteluun, joka korvaa joulutodistuksen. Yläkoulussa oppilas ja huoltaja kutsutaan kehityskeskusteluun kerran lukuvuodessa. Myös yläkoulussa joulutodistus voidaan korvata arviointikeskustelulla. Keskustelussa käydään yhdessä läpi muun muassa opintojen etenemistä, oppilaan työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Yhteinen keskustelu auttaa oppilasta arvioimaan oppimistaan ja ottamaan vastuuta työskentelystään sekä vahvistaa itsearviointitaitoja. Huoltajan mukanaolo keskusteluissa on tärkeää. Huoltajille keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen koulutyön tukemiseksi. Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan tuntemuksen kannalta.

Jokaisella koululla toimii vanhempainyhdistys - koti-koulutoimikunta - jonka kautta vanhemmat voivat osallistua koulun toimintaan. Lisäksi Oulussa toimii alueellinen vanhempainyhdistys kOuluvanhemmat, joka tukee koulujen vanhempainyhdistyksiä ja toimii koulujen ja valtakunnallisen Vanhempainliiton välillä.

Koulujen omilla verkkosivuilla on tarkempia tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä.