In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua.

Luokanopettaja tai luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja huoltajat arviointi- ja kehityskeskusteluun kaksi kertaa lukuvuodessa. Keskustelussa käydään yhdessä läpi muun muassa opintojen etenemistä, oppilaan työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Yhteinen keskustelu auttaa oppilasta arvioimaan oppimistaan ja ottamaan vastuuta työskentelystään. Oppilaan mukanaolo keskusteluissa on tärkeää. Huoltajille keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen koulutyön tukemiseksi. Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan tuntemuksen kannalta.

Arviointi- ja kehityskeskustelut ovat osaltaan täydentämässä oppilaan väli- ja lukuvuosiarviointia. Jokaisella koululla toimii myös vanhempainyhdistys - koti-koulutoimikunta - jonka kautta vanhemmat voivat osallistua koulun toimintaan.

Koulujen omilla verkkosivuilla on tarkempia tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä.