Iltapäivätoiminta

Metsokankaan iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille lapsille. Toiminnasta Metsokankaan koululla vastaa Oulun kaupungin Nuorisopalvelut yhteistyössä Nuorten Kotkien kanssa. Koulullamme toimii tällä hetkellä neljä iltapäivätoimintaryhmää. Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 11–16.30.

Iltapäivätoiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Tarkoituksena on vähentää lasten yksinäistä aikaa tarjoamalla lapsille viihtyisä ja turvallinen paikka ennen ja jälkeen koulupäivän.

Tavoitteet keskittyvät pääsääntöisesti tunne-elämän, sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukemiseen. Tärkeimpinä asioina toiminnassa painottuvat toisten kunnioittaminen, sääntöjen noudattaminen, käytöstavat sekä vastuu omista teoista ja niiden seuraamuksista. Pyrimme edistämään suvaitsevaisuutta sekä lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia toiminnan sisällön suunnittelussa.

 

Iltapäivätoiminnan yhteinen sähköpostiosoite:

metsokangas.nuoretkotkat(at)gmail.com

 

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta (hakeminen, maksut ym.):

Iltapäivätoiminta Oulun kaupungissa

Opetushallituksen laatimat aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet

Nuoret Kotkat

 

Yhteystiedot

Kaikkiin iltapäiväryhmiin voi lähettää sähköpostia yhteisellä osoitteella metsokangas.nuoretkotkat@gmail.com

Tenavat ryhmä:

Kim Lievonen, Suvi Väisänen, Markku Oivo, Heljä Puhakka

 

Vesselit ryhmä:

Pirjo Fritsch, Jani Enckell, Hanna Lehto, Pirkko Niemi, Lea Annunen ja Jenna Kantanen

 

Ipanat ryhmä: 
Toni Koivula, Sanna Klaavuniemi, Anne Kaivosoja ja Virpi Piri

Kuvassa on iltapäivätoiminnan aikana tehty yhteistaideteos.