Opetussuunnitelma

Metsokankaan koululla opiskellaan opetussuunnitelman mukaisesti itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä.

Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on ollut lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma ja perusopetuksen tuntijako löytyvät Oulun kaupungin sivuilta OPS-portaalista. OPS-portaalista löytyvät kokonaisuudessaan Opetussuunnitelman perusteet, arviointiperusteet ja Oulun kaupungin linjaukset.

Metsokankaan koulun tasa-arvosuunnitelma tarkistettiin ja päivitettiin lukuvuoden 2021-22 aikana ja se on luettavissa koulun kotisivuilla. Tasa-arvosuunnitelman kehittämiskohteet ja toimenpiteet nivoutuvat koulun toimintasuunnitelman tavoitteisiin, joilla vahvistetaan yhteistä toimintakulttuuria ja hyvinvointia.