Kielet

A1-kieli on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Tulevat ekaluokkalaiset valitsevat A1-kielen jo eskarivuoden keväällä ja kielen opiskelu alkaa heti ensimmäisen luokan alussa. Metsokankaan koulussa valittavat kielet ovat englanti, espanja ja saksa.

Oppilas voi valita toisen, vapaaehtoisen A2-kielen alakoulun aikana. Vapaaehtoisen kielen valinta tapahtuu 3.luokan kevätlukukauden alkupuolella ja opiskelu alkaa 4.luokan alusta alkaen. Huoltajille tiedotetaan A2-kielen valinnasta ja opiskelusta ennen valinta-aikaa. 

A2-kielen valinta on vapaaehtoinen valintahetkeen saakka. Valinnan jälkeen edellytetään sitoutumista kielen opiskeluun, joka jatkuu 9.luokan loppuun asti. A2-kielen voi keskeyttää ainoastaan sairauden tai oppilashuollollisen syyn vuoksi. Huoltaja voi hakea keskeytystä lukuvuoden lopussa perustellulla kirjeellä rehtorilta ensin opettajan kanssa keskusteltuaan. Oppilashuoltoryhmä käsittelee asian ja rehtori tekee päätöksen.

A2-kieleksi tarjottavien kielten valikoima vaihtelee koulualueittain. Koulut valitsevat valittavaksi tarjottavat kielet kaupungin kieliohjelmassa esitetystä A2-kielivalikoimasta. Metsokankaan koulussa voi valita espanjan, ranskan tai saksan kielen. Kieliryhmä muodostetaan, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kielen. Jos oppilas on valinnut A1-kielekseen jonkin muun kuin englannin, suositellaan oppilasta valitsemaan A2-kielekseen englannin.

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli Metsokankaan koulussa ruotsi, jonka opiskelu alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

B2-kieli on valinnainen vieras kieli, jota koulu voi mahdollisuuksien mukaan tarjota valinnaiseksi aineeksi 8. ja 9. luokalle. Metsokankaan koululla on viime vuosina tarjottu vaihdellen saksaa tai espanjaa.