Käytänteet ja lomakkeet

Koulumme omat lomakkeet ja käytänteet

Koulumme järjestyssäännöt

Koulumme käytänteet

Koulumme KiVa-toimintatavat

Oppilaiden tuonti- ja hakupaikat kuvana

Loma-anomuksen tekeminen Wilmassa

Käytännöt poissaoloista ilmoittamiselle

Poissaoloihin puuttuminen Metsokankaan koululla

 

 

 

Peruso­pe­tuksen lomakkeet

Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa (pdf)

Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta (pdf)
(Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin)

Erikoisluokalla ja Oulun kansainvälisessä koulussa opiskelevan kuljetusetuushakemus lv. 2023 - 2024 (pdf)

 

Muut

Lupa kouluhuoneiston ulkopuoliseen käyttöön (pdf)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käytön hinnasto (pdf)

Tutkimuslupahakemus
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tutkimuslupahakemuksella voit hakea lupaa Oulun kaupungin päiväkodissa, peruskoulussa, lukiossa, Oulun konservatoriossa, Oulu-opistossa, Oulun taidekoulussa, nuorisopalveluissa, liikuntapalveluisa ja kulttuuripalveluissa toteutettavaan tutkimukseen. 
Ohjeet tutkimuslupahakemuksen tekemiseen ja tutkimuslupalomake ovat Tutkimusluvat-sivulla.